De rekenmeester

Het Obama-aandeel

Het echte verhaal achter de cijfers

Toegegeven, ook de Rekenmeester vond het aanvankelijk wat vergezocht om gelijkenissen te zoeken tussen de voormalige Amerikaanse president Barack Obama en Eric Van Zele, de voorzitter en grootaandeelhouder van het technologiebedrijf Crescent. Tot we een collega op de redactie hoorden uitleggen waarom hij de groep, die vorig jaar het eeuwig kwakkelende Option overnam, omschreef als het ‘Obama-aandeel’.

13 jaar geleden - hij was toen zelfs nog geen officiële presidentskandidaat - bracht Obama zijn biografie ‘The Audacity of Hope’ uit. Vrij vertaald: ‘Het lef om te hopen’. Die titel zou niet misstaan bij het jaarverslag dat Crescent deze week publiceerde.

In dat verslag toont Van Zele zich alleszins een kei in positief denken. ‘De ultieme turnaround staat nu echt wel in de steigers.’ ‘The best is yet to come.’... De voorzitter toont zich duidelijk van zijn meest optimistische kant.

Dat optimisme zal nodig zijn. Uit het jaarverslag valt af te leiden dat de groep over het boekjaar 2018 voor de tiende keer in de voorbije elf jaar in het rood is gedoken. Alleen in 2012 was er een kleine winst.

1 miljoen
De aandeelhouders van Crescent geven het bedrijf opnieuw een krediet van ruim 1 miljoen.

Of de verliescijfers voor 2018 heel representatief zijn, is een andere vraag. Het zwalpende Option werd vorig jaar ondergebracht bij Crescent via een omgekeerde overname, en kort nadien werden ook twee andere overnames gedaan. De bijdrage van de verschillende bedrijfstakken geldt dus niet voor de volledige twaalf maanden. Als dat wel zo was geweest, rekent Crescent voor dat de jaaromzet 18,8 miljoen euro had bedragen en het recurrente brutoverlies 0,6 miljoen euro.

Dat ligt in lijn met wat het bedrijf begin dit jaar had voorspeld. Maar het neemt niet weg dat Crescent door die aanhoudende verliezen weer de bodem van de kas ziet. Eind 2018 had Crescent nog 600.000 euro op de rekening staan.

Dat zette de grootaandeelhouders er vorige maand toe aan om opnieuw bij te springen. Van Zele, die vandaag 37,5 procent van Crescent bezit, verschafte een krediet van 450.000 euro. Marc Coucke, die via zijn holding Alychlo 10,3 procent in handen heeft, kwam over de brug met 400.000 euro. ‘Enkele kleinere aandeelhouders’ - het jaarverslag vermeldt niet wie precies - beloven 200.000 euro in te brengen. Onder de andere aandeelhouders bevindt zich onder anderen Option-oprichter Jan Callewaert, die nog altijd een belang van 10,6 procent heeft.

De nieuwe leningen - waarop Coucke en Van Zele twee jaar lang een rente van 5 procent ontvangen - dienen onder meer om een eerder brugkrediet terug te betalen aan Quaroq, het vehikel van de bouwfamilie Vande Vyvere, bekend van Matexi. Met een deel van het geld moet ook Crescent weer op de kaart worden gezet als een speler in het internet der dingen, de trend waarbij wereldwijd meer en meer toestellen met het internet zijn verbonden. Ook in luchtkwaliteitsbewaking en slimme verlichting ziet Crescent kansen.

Van Zele blijft dus positief. Maar of de kleine beleggers evenveel lef hebben om te durven hopen, valt te betwijfelen. Door de schuldherschikking van eind 2017 bij Crescent/Option, zijn ze grotendeels uitgewist. Voor hen is het resultaat van die enorme reddingsoperatie een gedecimeerde beurskoers van 0,06 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie