De rekenmeester

Schoon schip

Het echte verhaal achter de cijfers

Redacteur Beleggen

Tankers en vrachtschepen hebben een forse ecologische voetafdruk. Ze zijn volgens het Internationale Energieagentschap goed voor 5 procent van de wereldwijde olieconsumptie. Jaarlijks stoten ze 940 miljoen ton CO2 uit - meer dan Duitsland - en ze zijn verantwoordelijk voor 2,5 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld, schat de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Om te vermijden dat de emissies exponentieel toenemen besliste de IMO dat de uitstoot van zwaveloxide door zeeschepen vanaf 1 januari moet dalen van 3,5 tot 0,5 procent.

Om dat te bereiken hebben rederijen twee mogelijkheden. Ofwel gaan ze varen op zwavelarme brandstof (very low sulphur fuel oil, VLSFO). Ofwel blijven ze varen op zware brandstof (heavy fuel oil, HFO) en voorzien ze hun schepen van systemen die de uitlaatgassen zuiveren, zogenaamde scrubbers.

Beide oplossingen stellen problemen. VLSFO is een stuk duurder dan HFO en het is onzeker of er voldoende van beschikbaar zal zijn. De installatie van scrubbers is een serieuze investering en kost gemiddeld 4,3 miljoen dollar voor een bestaande supertanker. Bovendien komt het afvalwater - de rookgassen worden ‘gewassen’ met zeewater - opnieuw in zee terecht, wat een grote vervuiling betekent. Elke dag loost een schip de inhoud van twaalf olympische zwembaden afvalwater. Sommige havens laten daarom geen schepen met scrubbers toe.

100 miljoen
Euronav gaat een extra financiering van 100 miljoen dollar aan voor de aankoop van brandstof.

De Belgische rederij Euronav, die ooit werd opgericht door de familie Saverys en is uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke olietankerrederij ter wereld, koos er van meet af aan voor haar 74 tankers op zwavelarme brandstof te laten varen.

Om tijdens de overgangsfase over voldoende brandstof te beschikken heeft Euronav 420.000 ton ‘conforme brandstof en mariene gasolie’ gekocht tegen een ‘concurrentiële prijs’. Euronav richtte ook een team op dat in scheepsbrandstoffen gespecialiseerd is en zal zijn mammoettanker Oceania, een kanjer van 441.585 ton, gebruiken als opslageenheid voor brandstoffen. De Oceania wordt strategisch in Singapore gestationeerd.

Om aan boord van de Oceania altijd voldoende brandstof van geschikte kwaliteit te hebben sloot Euronav een nieuw doorlopend krediet van 100 miljoen dollar af met een syndicaat van banken.

Hoewel Euronav voor zwavelarme brandstof kiest, blijft de tankeroperator de optie openhouden om mettertijd toch scrubbers te installeren op sommige tankers. Het gaat dan vooral om de supertankers van 200.000 tot 320.000 ton die niet van het ‘ecotype’ zijn. Het grootste deel van de vloot is volgens Euronav wel eco. De financiële consequenties van Euronavs keuze zijn momenteel moeilijk in te schatten.

Een eenvoudigere maatregel om minder CO2 uit te stoten is natuurlijk trager varen. Experten berekenden dat 10 procent minder snel varen gelijk is aan 13 procent minder uitstoot.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie