De rekenmeester

Stenen of wielen?

Het echte verhaal achter de cijfers

Redacteur Ondernemen

In de aanloop naar de verkiezingen durft niemand te zeggen wat de vergroeningsgolf gaat kosten, laat staan wie die gaat betalen. Als je het geld niet meer zo vlot bij de overheid kan halen, lukt dat misschien wel bij een sector die in het klimaatdebat in de verdediging zit. De bouwsector lonkt via zijn sectorfederatie Confederatie Bouw alvast naar de autosector. Meer bepaald naar het rijkelijke budget voor de bedrijfswagen die vandaag ter discussie staat.

De redenering? Iedereen is het erover eens dat het woningpark drastisch moet worden vergroend. 80 procent van het Belgische woningpark dateert van voor 1985. Die 5,5 miljoen woningen zijn goed voor 40 procent van alle uitstoot van broeikasgassen. Met nieuwbouw alleen los je het probleem niet op. Die vertegenwoordigt jaarlijks maar 2 procent van de woningbouw.

De vergroening van het woningpark vergt een investering van tientallen miljarden euro’s, liefst niet over tientallen jaren gespreid. Voor de crisis van 2008 groeiden de bomen tot in de hemel. De overheid subsidieerde massaal zonnepanelen, isolatie van daken...

Diezelfde overheid en de belastingbetaler werden na de crisis wakker met een forse kater. Die was des te pijnlijker omdat we met zijn allen moesten vaststellen dat ondanks de miljardenfactuur nog maar een zeer kort traject naar een duurzaam woningpark was afgelegd.

80 %
80 procent van het woningpark dateert van voor 1985, goed voor 40 procent van alle broeikasgassen.

Wat nu? De overheid moet de komende jaren flink besparen om de kosten van de vergrijzing te dragen en de belasting op arbeid te verlagen. De Confederatie Bouw stelt voor het bouwbudget bij de bedrijfswagen te halen. Zowat alle experts - althans die van buiten de autosector - zijn het erover eens dat die heilige koe in het belang van het klimaat mag worden geslacht.

Het gaat om veel geld. Het fiscale gunstregime kost de overheid jaarlijks 4,7 miljard euro aan gederfde inkomsten en maatschappelijke kosten, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie en het Federaal Planbureau. De overheid subsidieert op die manier de stedelijke exodus, terwijl kleiner wonen en verstedelijking net kunnen bijdragen tot een lagere CO2-uitstoot, argumenteert de Confederatie Bouw.

De sectorfederatie van de bouw stelt daarom voor werknemers die in hun verloningspakket recht hebben op een bedrijfswagen de keuze te laten tussen een wagen- of een bouwbudget. Dat laatste zou voor de werkgever en de werknemer fiscaal even voordelig moeten zijn als het regime van de bedrijfswagens. En ondertussen wordt het woningpark versneld duurzamer, luidt de redenering.

Het staat de Confederatie Bouw vrij om voorstellen te doen. De overheid moet dan beslissen hoe het geld dat ze ter beschikking stelt, maatschappelijk het best rendeert. De bouwsector heeft een ernstig argument. Maar ook wie stelt dat het budget dat vrijkomt van de bedrijfswagen in de eerste plaats moet worden gebruikt om de bedrijfswagen te vergroenen en/of het mobiliteitsprobleem in dit land aan te pakken, heeft een goed argument.

De overheid kan nu aan het rekenen gaan. Het best met een zeer gesofisticeerde rekenmachine, liefst aangesloten op een 5G-netwerk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie