Redacteur Beleggen

De Rekenmeester brengt dagelijks het echte verhaal achter de cijfers.

Vandaag roept Option , de specialist in draadloze communicatie met negen beurslevens, in zijn thuisbasis Heverlee de aandeelhouders bijeen voor een buitengewone vergadering. Het gaat om een herkansing, want op 8 januari was minder dan de helft van de aandelen vertegenwoordigd. Bij die herkansing kan sowieso geldig beraadslaagd worden.

Maar goed ook. De kans dat de opkomst massaal is, is verwaarloosbaar klein. Want echt vlotte lectuur is noch de oproep voor de BAV, noch de toelichting, met hun juridisch taalgebruik. Spijtig, want de toekenning van warrants aan Danlaw belangt elke kleine aandeelhouder aan.

Pro memorie: Danlaw is de Amerikaanse marktleider in ‘dataloggers’, die het rijgedrag van chauffeurs in kaart brengen. De groep stutte eind vorig jaar Option met een converteerbare lening van 6 miljoen en warrants van 4 miljoen. In ruil kunnen de Amerikanen op termijn een belang van 16 procent verwerven.

©MEDIAFIN

Danlaw is lang niet de enige die ‘op termijn’ zicht heeft op een flink pak aandelen Option. Bij opeenvolgende reddingsoperaties bij het al jaren verlieslatende bedrijf opteerden investeerders ervoor níét meteen in het kapitaal te stappen. Dat is logisch, gelet op het niet echt onbesmeurde trackrecord. Wel via converteerbare obligaties.

Die leveren als vergoeding voor het risico eerst enkele jaren stevig rente op. En daarna kunnen de schulden - als de slimme straatlantaarns en andere toepassingen van het ‘internet der dingen’ hopelijk beginnen te renderen - in aandelen worden omgezet.

De geldinjecties waren de voorbije jaren broodnodig om Option boven water te houden. Maar het gevolg is wel dat de kleine aandeelhouder de moeder aller verwateringen wacht. Tegen 2019 zal de winst over liefst 225 miljoen hongerige mondjes verdeeld moeten worden.

Dat is ruim het dubbele van nu (zie grafiek), leert het bijzondere verslag over de BAV van vandaag. Vreemd genoeg valt die verwatering niet in de resultatenrekeningen van Option af te lezen. Een IFRS-boekhoudkronkel (IAS 33) stelt - en daar is an sich geen speld tussen te krijgen - dat er van winstverwatering geen sprake kan zijn zolang er geen winst is.

0,086
De ‘verwaterde boekwaarde’ van Option beloopt nu 0,086 euro per aandeel.

Toch is het spijtig dat door die boekhoudkronkel de belegger in Option te weinig zicht krijgt op die dolgedraaide aandelencreatie. Nog steeds in de toelichting staat de impact van de verwatering als alle warrants en obligaties in kapitaal worden omgezet: het eigen vermogen zou dan 0,086 euro per aandeel bedragen.

Bij de huidige beurskoers (0,25 euro) noteert Option tegen drie keer die ‘verwaterde boekwaarde’. En dat lijkt ons vrij stevig voor een bedrijf dat over 2015 zo goed als zeker voor de zevende keer in acht jaar in het rood is gedoken.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud