Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

(6) Veiligheid: de malaise voorbij.

De hervorming van de politiediensten begint stilaan haar vruchten af te werpen. Er gaat geen maand voorbij of er worden criminele bendes opgerold. En grote steden zoals Antwerpen, Gent, Luik, Charleroi, Brussel en Mechelen maakten de afgelopen maanden gunstige ontwikkelingen in hun criminaliteitscijfers bekend. De concentratie van alle onderzoekers in één geïntegreerde politiestructuur, een betere informatie-uitwisseling en de veiligheidsoverlegplatforms zorgen er samen met een betere beveiliging, en de grootschalige controleacties voor dat het aantal ramkraken, car- en homejackings, serie-inbraken, autodiefstallen, gewapende diefstallen en overvallen begint te dalen.