ACV ziet openingen in debat loopbaaneinde

(tijd) - De christelijke vakbond ACV liet zich donderdag positief uit over de slaagkansen van het loopbaaneindedebat. Volgens het ACV is de regering tegemoetgekomen aan de meeste van zijn breekpunten. 'Er zijn belangrijke openingen gemaakt, en we hebben daarvoor garanties gekregen van de regering. Maar dat betekent niet dat de buit binnen is', zegt ACV-voorzitter Luc Cortebeeck. De regering nuanceert de toegevingen. 'We respecteren de geest van de oriëntatienota', klinkt het. Een stand van zaken.

Na een loopbaan van 25 jaar kunnen werknemers vandaag met brugpensioen op 58 jaar. De regering is van plan die criteria fors te verstrengen.

Het ACV beklemtoonde gisteren dat brugpensioen op 58 jaar mogelijk blijft, maar wilde geen details kwijt. In regeringskringen was te horen dat brugpensioen op zestig jaar de algemene regel wordt. Werknemers met zware beroepen of een lange loopbaan zullen wel nog op 58 jaar kunnen vertrekken.

De regelingen waarbij arbeidsongeschikte bouwvakkers vanaf 56 jaar of mensen met meer dan twintig jaar nacht- en ploegenarbeid met brugpensioen kunnen vertrekken, blijven behouden.

Werknemers in bedrijven in herstructurering zullen nog steeds op hun 50ste of 52ste kunnen vertrekken, maar alleen als ze na zes maanden intensieve begeleiding geen nieuwe job hebben gevonden. Als ze de begeleiding van de tewerkstellingscel weigeren, verliezen ze het recht op brugpensioen.

Het ACV is tevreden dat het recht op brugpensioen behouden blijft voor werknemers die een job aanvaarden, maar die nadien opnieuw verliezen. Ook wijst de christelijke vakbond erop dat niet aan de opzegvergoedingen wordt geraakt. De zes maanden in de tewerkstellingscel worden niet afgetrokken van de opzegtermijnen waarop de werknemer recht heeft. Daarmee komt de regering tegemoet aan de eis van de bediendenbonden. Voor de arbeiders komt er een impliciete verlenging van de opzegtermijnen: zij zullen gedurende zes maanden in de begeleidingscel zeker hun loon te behouden.

Meer discussie is er over de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. Bruggepensioneerden zullen kunnen worden opgeroepen om opnieuw professioneel actief te worden. Werknemers die zich niet actief inzetten in de tewerkstellingscel riskeren een sanctie.

De fiscale discriminatie voor bruggepensioneerden wordt opgeheven. En dat met retro-actieve kracht vanaf 1 januari 2004. Dat is voor het ACV een grote overwinning.

De regering ziet af van haar voorstel om het pensioen te verlagen voor werknemers die vervroegd met pensioen gaan. Ze koos voor een bemoedigende maatregel met een pensioen-bonus voor werknemers die langer werken dan hun zestigste.

Het blijft mogelijk om de groepsverzekering te laten uitkeren op zestig jaar. Wel zal de regering fiscale stimuli uitwerken voor mensen die hun aanvullend pensioen later opnemen.

55-plussers krijgen een absoluut recht op vier vijfde tijdskrediet, zelfs als veel werknemers in hun bedrijf tijdskrediet hebben opgenomen. Het ACV spreekt van een grote stap voorwaarts. Het feit dat vier vijfde tijdskrediet nog slechts kan aan maximum 90 procent van de wedde, en dat voltijds tijdskrediet wordt beperkt tot maximaal een jaar (behalve voor opleiding en combinatie gezin/arbeid) ligt minder bij de vakbonden.

Kortgeschoolde jongeren krijgen meer startkansen. Ze krijgen een startbonus als ze in hun stage een positief verslag krijgen van hun werkgever.

De tekorten in de sociale zekerheid worden weggewerkt en de sociale zekerheid krijgt inkomsten uit kapitaal toegewezen. De sociale uitkeringen volgen vanaf 2008 de welvaartsevolutie, terwijl sommige gepensioneerden, invaliden en lage uitkeringen al volgend jaar worden verhoogd. Ook de pensioenen voor deeltijds werkende vrouwen worden verhoogd. De regering is het eens over die principes, maar er bestaat nog geen eensgezindheid over de omvang van de operatie welvaartsvaste uitkeringen vanaf 2008. De PS beklemtoont dat daarvoor een budget van 225 miljoen euro is vastgelegd. Liberale regeringskringen ontkennen dat. EvH

23956897

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud