Afghaans akkoord is ingewikkeld vredestraject

Op 22 december treedt een overgangsbestuur aan. Dat bestaat uit een voorzitter en 29 tijdelijke ministers en zal gelden als het wettelijk gezag in Afghanistan. Voorzitter wordt de koningsgezinde gematigde moslim, Hamid Karzai. Hij behoort tot de Pasjtoen, de grootste bevolkingsgroep in Afghanistan. Hij zou een stroman zijn van de 87-jarige ex-koning Zaher Shah, die geen officiële functie krijgt.

Karzai staat aan het hoofd van een overgangsbestuur van 29 personen. De belangrijkste posten in dit bestuur zijn gereserveerd voor leden van de Noordelijke Alliantie, de organisatie die ruwweg driekwart van Afghanistan in handen heeft en voornamelijk bestaat uit etnische Oezbeken en Tadzjieken.

De minister van Buitenlandse Zaken van de Noordelijke Alliantie, Abdullah Abdullah, wordt ook in het overgangsbestuur verantwoordelijk voor het buitenlandse beleid. De delegatieleider van de Noordelijke Alliantie in Königswinter, Younis Qanooni, krijgt Binnenlandse Zaken. Defensie gaat eveneens naar een lid van de Noordelijke Alliantie.

Het vredesakkoord voorziet verder in de oprichting van een Hooggerechtshof. Volgens diplomaten is deze instantie speciaal in het leven geroepen om een eervolle aftocht mogelijk te maken voor de vorige president, Burhanuddin Rabbani, die internationaal nog steeds wordt erkend als het staatshoofd. De meeste delegatieleden vonden het immers onbespreekbaar dat Rabbani het overgangsbestuur zou voorzitten. Met minder nam Rabbani geen genoegen. Hij draagt op 22 december de macht over aan Karzai.

Naast een Hooggerechtshof moet het komende halfjaar een centrale bank voor Afghanistan worden opgezet. Op aandringen van de Verenigde Naties komt er verder een commissie die moet onderzoeken of de afgelopen jaren mensenrechtenschendingen in Afghanistan zijn gepleegd.

De overgangsraad treft het komende halfjaar voorbereidingen voor een traditionele bijeenkomst van stamhoofden, een Loya Jirga. Dit 21-koppige gezelschap kiest vervolgens een overgangsregering, die op haar beurt democratische parlementsverkiezingen moet voorbereiden. Voor 2004 moeten die niet worden verwacht.

Personen die nu plaatsnemen in het overgangsbestuur zijn uitgesloten van deelname aan de Loya Jirga en de overgangsregering. Hoewel nog niet alle 29 de posities in het overgangsbestuur zijn ingevuld, zijn diplomaten ervan overtuigd dat het definitieve bestuur een redelijk goede afspiegeling zal zijn van de zeer diverse en complexe samenstelling van de Afghaanse bevolking.

De onderhandelingsdelegaties in Königswinter stemden ten slotte in met de komst van een door de Verenigde Naties gesteunde internationale vredesmacht. Over de omvang en samenstelling van de vredesmacht rept het vredesakkoord echter met geen woord.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud