Hoe krijg je een domeinnaam voor een website?

De ondernemer die een website wil opstarten, boekt best zo snel mogelijk een domeinnaam of internetadres waarlangs de stek bereikbaar is op het net. Het gevaar bestaat immers dat een andere gegadigde met het internetadres of de URL aan de haal gaat. Hoe makkelijker de domeinnaam, hoe sneller potentiële klanten de site terugvinden in het alsmaar groeiende aanbod. Hou bij de registratie van een domeinnaam eveneens rekening met juridische en fiscale gevolgen.

Het internet herbergt verschillende soorten domeinnamen: "country code top level domain names" (bijvoorbeeld .be voor België en .nl voor Nederland) en "generic top level domain names" (bijvoorbeeld .com voor commerciële bedrijven, .edu voor sommige Amerikaanse onderwijsinstellingen, .int voor internationale ondernemingen en .museum voor musea). De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) beheert de namen.

Een onderneming die op het net internationale zichtbaarheid nastreeft, kiest best voor een .com-domein. Zij die louter lokaal wensen aanwezig te zijn, dienen de voorwaarden na te gaan van een "country code" domeinnaam. In België kan je daarvoor terecht bij DNS.be, de vereniging zonder winstoogmerk bevoegd voor de registratie van de .be-domeinen.

Sinds de domeinregistratieprocedure in ons land op 11 december 2000 werd geliberaliseerd, is de aanvraag van een .be-domein niet langer gekoppeld aan een merkregistratie of inschrijving in het handelsregister. Eenieder kan met andere woorden eender welke naam registreren. De snelste aanvrager krijgt de domein toegewezen. Vooraleer een aanvraag te doen, wacht je dus beter niet tot de website gebouwd is. Op de website van DNS kan je nagaan welke domeinnamen nog open staan en bij welke agenten deze te boeken zijn. De agent bepaalt vrij hoeveel inschrijvingsgeld hij voor een domein vraagt. DNS rekent 12,10 euro aan voor de registratie van een nieuwe domeinnaam.

De automatische registratie zorgt ervoor dat domeinnamen worden weggekaapt voor de neus van bedrijven die nog geen webstek hebben. McDonalds en vele anderen kregen op die manier de rekening gepresenteerd. Zij moesten immers grof geld op tafel leggen om de domeinnaam terug te kopen. Daarom schakelde DNS de organisatie Cepina in als scheidsrechter. Deze derde partij bemiddelt bij geschillen over kwaadwillige registratie van .be-domeinen met betrekking tot handels-, vennootschaps- en persoonsnamen. Het geschil wordt in ongeveer anderhalve maand afgehandeld en kost ongeveer 1.600 euro voor een tot vijf domeinnamen. De uitspraak van de arbiter is bijna onmiddellijk afdwingbaar.

Een domeinnaam hou je best zo simpel en herkenbaar mogelijk. De onderneming die haar exacte bedrijfsnaam weet te registreren, vermijdt dat de internauten haar website via allerlei zoekrobotten moeten vinden. Alnaargelang het budget boek je ook varianten op de bedrijfsnaam. Menig internaut tikt wel eens een of meerdere letters verkeerd in het internetadres en belandt op die manier bijvoorbeeld op microsogt.com in plaats van microsoft.com. In de VS vormt de handel in dergelijke "foute namen" geen uitzondering.

Wees er wel op bedacht dat de registratie onder een "country code domain name" nauw samenhangt met directe belastingsaspecten. Want als je bijvoorbeeld een vennootschap of bijhuis moet oprichten voor het verkrijgen van een landencode, dan ben je ook belastbaar in dat land. Je moet niet alleen de nodige formaliteiten vervullen, maar ook nagaan welke vergoeding aan deze aanwezigheid moet worden toegewezen. Als de enige reden het behoud van de domeinnaam is, dan volstaat wellicht een 'cost-plus' vergoeding. Maar als je in dat land verkoopt onder een BTW-nummer op naam van de vennootschap of het bijhuis, dan kan er verwarring ontstaan bij de lokale belastingadministratie.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud