Advertentie
Advertentie

Hof van Cassatie spreekt zich uit over vier-maal-vierregel

Wie een eenmanszaak omzet naar een vennootschap, zal in bijna alle gevallen het netto-actief van de eenmanszaak zo goed als volledig inbrengen in de vennootschap. Met het netto-actief wordt de waarde van de activabestanddelen van de eenmanszaak bedoeld, verminderd met de voorzieningen en schulden (zie in dit verband art. 617 W.Venn.). Zo zal de handelaar zijn materiële vaste activa inbrengen in de vennootschap. Denk maar aan de personenwagen die hij gebruikt in zijn onderneming, de computer, kasten, enzovoort. Naast de materiële vaste activa zal hij ook de voorraad goederen die hij heeft, inbrengen in de vennootschap. Ook zal hij de klantenvorderingen naar de vennootschap sluizen. Dat moet niet, maar veelal gebeurt het om de verrekening tussen oude en nieuwe onderneming zonder al te veel praktische problemen te laten gebeuren.