Logistieke reus integreert verder en wil de klant sturen

(tijd) - Enkele maanden geleden kondigde de groep de operatie aan en nu is het zover: Deutsche Post, dat zopas voor 100 procent eigenaar van DHL werd, groepeert de activiteiten van de koerierdiensten met die van Euroexpress (o.a. Van Gend & Loos) en met de meeste activiteiten van de logistieke dienstverlener Danzas. De operatie heeft alles te maken met de nood aan geïntegreerde logistieke dienstverlening op een markt die de laatste jaren heel anders met zijn goederenstromen is beginnen omgaan. Waar komt de transportlogistiek vandaan en waar gaat ze naartoe? Twee logistieke managers maken een stand van de evoluties op. Binnenkort wil de nieuwe organisatie het sturen van de logistiek van haar klanten overnemen.

De interne keuken van de groep Deutsche Post (DP) is behoorlijk illustratief voor wat er extern op de logistieke markt aan de gang is. De poot van de logistieke dienstverlening, Danzas, telde vorig jaar nog drie businesseenheden: Danzas Eurocargo, Intercontinental & Solutions. DHL vormde met zijn koerieractiviteiten een aparte poot in de DP-groep. De transportactiviteiten van DHL en van het transportnetwerk Danzas Eurocargo en Euroexpress zijn nu gegroepeerd en gaan vanaf 1 april allemaal onder de merknaam DHL Express de wereld rond. De nieuwe grote logistieke entiteit integreert ook de ondersteunende diensten van de vroegere structuren van DHL, Euroexpress en Danzas Eurocargo.

'Enkele jaren terug was logistiek nog een lokale aangelegenheid. De markten van onze klanten, die veelal 'fast moving' consumentenproducten verkopen, waren zeer lokaal georganiseerd. Er was weinig nood aan geïntegreerde oplossingen en de aanvoerketen was minder belangrijk dan nu', schetst Stanny Matheuse, regionaal directeur bij Danzas in Grimbergen. 'Bedrijven werden echter alsmaar groter, de globalisering brak door. Vaak sloten zij hun productie in West-Europa, ten voordele van productie in het voormalige Oostblok en het Verre Oosten. Zij moesten de goederenstromen heel anders bekijken, omdat de goederen van zeer ver komen en wij ze hier in een grootschalige organisatie moeten verdelen.'

Het aanvoerketenbeheer stak de kop op en meteen begon een metamorfose van de logistieke dienstverleners. Lokale spelers ruimen vrij snel de baan voor Europese spelers. Bij de eerste bedrijven om zich die nieuwe rol toe te eigenen, zijn Deutsche Post en de Nederlandse Post. 'Zij wisten beiden goed in te spelen op de noodzaak van een nieuw logistiek concept en boden een zo breed mogelijke waaier van logistieke producten aan. Zo creëerden zij een geïntegreerd aanbod, dat leidde tot nieuwe kreten zoals 'one stop shopping'. Maar de aanschaf van de diverse logistieke diensten via één enkel contactpunt voor de klant laten verlopen, is makkelijker gezegd dan gedaan. Je blijft immers in een organisatie, hoe breed ze ook is opgevat, met diverse entiteiten werken. Die blijven een eigen verantwoordelijkheid en dus een eigen dynamiek houden. De integratie is nooit volledig.'

Toch wil Deutsche Post in deze richting verder gaan. De huidige reorganisatie getuigt van deze intenties. De naam Danzas, die zowat twee eeuwen oud is en een sterk imago heeft, moet er zelfs voor sneuvelen. 'Onder de naam DHL krijgt de klant nog met dat ene gezicht voor alle transportlogistieke activiteiten te maken', aldus Matheuse. Hijzelf leidt Danzas Solutions , de entiteit die verantwoordelijk blijft voor ruimere oplossingen zoals op- en overslag van goederen. Ook zij verandert van naam en wordt DHL Solutions. Danzas International doopt de groep om tot DHL Danzas Air & Ocean, dus voor luchtvracht en transport via zeeschepen. Met de grote groepering in DHL wil de groep de integratie duidelijker dan ooit in beeld brengen onder één naam.

De synergie, die de groep uiteraard ook zoekt, zit niet alleen in de zuiver logistieke activiteiten. 'De klant kon al een tijdje over dat ene contactpunt voor alle diensten beschikken en ons klantenrelatiebeheer is ook overal vrij ver gevorderd, maar daarin zullen we nog verder kunnen gaan', klinkt het in de Grimbergse Danzas-vestiging. Deze dienstverlener wil zijn klantenservice vooral uitdiepen in enkele sleutelsectoren, met name de snelle consumptie, telecommunicatie en elektronica, farmaceutica en gezondheid, mode en ten slotte de auto- en wegtransportbranche. Meer dan ooit moet een 'key account manager' hét gezicht voor de dienstverlener bij de opdrachtgever worden. Of die manager op nationaal, Europees of mondiaal niveau optreedt, hangt zuiver van de organisatie van de opdrachtgever af. Ondanks de hoge moeilijkheidsgraad wordt zo dan toch de 'eenpuntsinkoop' of 'one stop shopping' gerealiseerd.

Dit lukt omdat de organisatie iedereen intern op één lijn heeft gekregen, wat met de omvang ervan en de diversiteit erin geen sinecure was. 'Wij hameren echter al jaren op deze aanpak en deze strategie. Intern weten medewerkers al lang dat wij op dit punt marktleider wereldwijd willen zijn. Onze omvang speelt soms ook in ons voordeel. Zeer weinig dienstverleners kunnen de klant overal ter wereld volgen', aldus Juan-Carlos Martin, manager van Danzas Eurocargo (voortaan DHL Express). 'Je moet als dienstverlener alle eisen van je steeds grotere opdrachtgevers aankunnen.'

Dit gaat gepaard met een verschuiving van de belangstelling voor de pure transporteur, de zogenaamde forwarder, naar de carrier met een compleet servicepakket. Die laatste kan naar verluidt goedkopere oplossingen aanbieden, terwijl hij toch niet volledig afhankelijk is van de prijzendruk op de transportmarkt. Zijn klanten verwachten immers vooral vrachtcapaciteit, prestatieverslagen en degelijke informatiesystemen. DHL-Danzas meent dat de combinatie van deze dienstverlening met het netwerk op wereldschaal het succes bepaalt. De logistieke markt ging de voorbije jaren echter ook wat te ver in de ontwikkeling richting eenpuntsinkopen. Sommige bedrijven verbonden hun logistiek lot aan een exclusieve dienstverlener, de zogenaamde 'sole logistics provider'. 'Daarvan komen ze terug', merken ze in Grimbergen op.

De distributie in een spaak-en-naafsysteem blijft zowat de spil van het logistiek concept bij DHL Express, maar nu op nog grotere schaal. Diverse spaak-en-naafnetwerken moeten nu integreren en synergie opleveren. 'Momenteel heb je nog het sterk gestandaardiseerde DHL-systeem en het niet zo gestandaardiseerde Danzas-systeem. Vele klanten van het ene systeem moesten op bepaalde momenten het andere systeem kunnen inzetten. Dat deden wij zelf ook. Nu hoeft DHL zich niet meer tot zijn standaardmogelijkheden te beperken en kan de vroegere Danzas-organisatie er juist soepel en geïntegreerd een beroep op doen. Die operatie moet iedereen winst opleveren', aldus nog Stanny Matheuse.

Daarbij moeten ook de intermodale logistieke concepten een flink handje helpen. Danzas was één van de pioniers om combinaties tussen spoor- en wegtransport op te zetten. 'Dat werkt goed tussen de Benelux en Italië. Het experiment met Spanje moesten we stopzetten omwille van problemen met het Franse spoorwegnet. De operationele kwaliteit van intermodaal vervoer staat of valt met de kwaliteit van de hele keten. Je kan dit sowieso pas opzetten als je zeer goede partnerships hebt, ook met je leveranciers. Dat is kritisch voor het succes', aldus Juan-Carlos Martin. Ondertussen ziet Stanny Matheuse de opslagplaatsen zich verplaatsen richting waterlopen en sporen, zodat men er de diverse vervoersmodi kan gebruiken. Sommige klanten vragen zelfs expliciet om zo'n inplanting.

Om gebruik te maken van de binnenvaart beschikt DHL-Danzas over twee watergebonden opslagplaatsen in ons land: Grimbergen en Willebroek. Maar het bedrijf geeft toe dat het met de integratie van binnenvaart in zijn logistiek concept nog niet ver staat. Het is wel zeer te spreken over het idee om binnenschepen als een varende opslagplaatsen met pallets in te richten en te gebruiken. Het Nederlandse concept Distrivaart is daarbij het voorbeeld. Een binnenschip wordt uitgerust met de nodige laad- en losmogelijkheden en met een systeem voor opslagplaatsbeheer (zie inzet).

Het hele integratieverhaal van deze gigant in de logistieke dienstverlening klinkt aardig, maar deels ook bekend. Welk stuk nog onbekende weg wil de groep nu bewandelen. 'Onze groep wil af van de pure uitvoering van logistieke activiteiten. Wij noemen onze nieuwe rol die van 'lead logistics provider'. Daarmee willen we niet zozeer een nieuwe kreet lanceren, dan wel doorgroeien van de uitvoering naar het mee sturen van de logistiek voor de klant. Daarvoor hebben we vooral IT-systemen nodig, die we al grotendeels in huis hebben. Het scala van diensten, die wijzelf blijven uitvoeren of die wij aan collega's toevertrouwen, is de basis waarop we die sturende positie willen uitbouwen', aldus nog Stanny Matheuse.

Zijn groep merkt dat de concurrentie die het aankan, in dezelfde richting evolueert. Het is moeilijk uit te maken wie in deze race voorop ligt. Hoe ver een logistieke organisatie staat, valt nog het best uit te maken uit de projecten die zij binnenhaalt. Danzas zag echter nog geen projecten ontstaan dan die waarmee deze groep aan de weg timmert. 'Maar', aldus een realistische Matheuse, 'de klant moet ons concept nog accepteren. Zal hij het zelf sturen van de logistiek loslaten, ten dele of helemaal? Wellicht is dit slechts haalbaar op basis van een jarenlange vertrouwensrelatie.' Hij beseft dat zijn sturend concept in bepaalde ondernemingen de huidige verantwoordelijke vraagt zichzelf overbodig te maken. Geen wonder dat de invoering van dergelijk concept vanaf een hoger niveau in de organisatie van de klant zal moeten gebeuren. 'Het is niet denkbaar op een lokaal niveau', beseft hij, 'tenzij het bedrijf zo jong en groeiend is dat het nog geen interne logistieke organisatie heeft, maar wel logistiek hard nodig heeft.'

Willem de Bock

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud