Advertentie
Advertentie

Verzekerd zonder bonus malus

Op dit moment is België nog één van de weinige landen met een veralgemeende bonus-malusregeling. De bonus-malusschaal telt 23 graden, van 0 tot 22. Elke graad stemt overeen met een bepaald premieniveau, uitgedrukt als percentage van de basispremie. Trap 14 bijvoorbeeld komt overeen met 100 procent van de basispremie. Iemand die voor de eerste maal een wagen koopt en die zowel voor privé als voor beroepsdoeleinden gebruikt, komt binnen op deze trap. Gebruikt u de wagen enkel privé, en hooguit voor uw verplaatsingen van en naar het werk, dan krijgt u echter "korting" en komt u binnen op trap 11. Die komt overeen met 85 procent van de basispremie.