Advertentie
Advertentie

Wees niet nalatig met uw nalatenschap

Elk van ons wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd: een dierbare overlijdt en laat u wat na. Als erfgenaam moet u dan een aangifte nalatenschap indienen en successierechten betalen. Hoe en wanneer moet u dat doen?

De aangifte van de nalatenschap moet u indienen op het kantoor van de Administratie van het Kadaster, de registratie en de domeinen, bevoegd voor de successierechten, in het ambtsgebied waar de overledene zijn laatste fiscale woonplaats had. De fiscale woonplaats is voor de wetgever 'de plaats waar de overledene zijn werkelijke, effectieve, voortdurende woonplaats bezat en zijn familie, het centrum van zijn bedrijvigheid en de zetel van zijn zaken of van zijn bezigheden had gevestigd'. Ze komt dus niet noodzakelijk overeen met de wettelijke woonplaats. Had de overledene in de laatste 5 levensjaar zijn fiscale woonplaats in meer dan één gewest, dan moet u de aangifte indienen in het kantoor waar de fiscale woonplaats het langst gevestigd was.

Meer info in Netto van zaterdag 24 februari, gratis bij De Tijd.

Bekijk hier een overzicht van de successietarieven in de verschillende gewesten. (pdf-bestand, 400 KB)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud