Meer eigenaars moeten interesse krijgen in isolatieinvesteringen

Voor de woonkwaliteit en voor het klimaat zou een meer doorgedreven invoering van isolatie en andere energiebesparende maatregelen bijzonder nuttig zijn. Vooral bij huurwoningen met armere bewoners en privé-eigendommen met oudere bewoners knelt het schoentje. De overheid doet er ook goed aan de aanpak van energiebesparingen in woningen goed te koppelen aan de noden voor de algemene conditie van diezelfde woningen.

Op  de Vlaamse woningmarkt bestaan grote verschillen op het vlak van isolatieniveau, stelt Kristof Heylen vast. Hij is onderzoeker bij het Leuvense HIVA en het Steunpunt Ruimte & Wonen, en expert ‘wonen en energie’ tijdens het atelier Armoede van ViA. ‘Woningen die worden bewoond door eigenaars, hebben een goed isolatieniveau, behalve als ze van voor 1970 dateren.

Maar op de huurmarkt staat de situatie er een stuk slechter voor’, leidt hij af uit zijn onderzoekswerk naar betaalbaarheid en energiebesparingen in het wonen. ‘Vooral waar de mensen met de laagste 20 procent inkomens wonen, ligt het isolatieniveau veel lager.’ Uit een isolatie-index blijkt dat woningen met eigenaars gemiddeld 6,1 halen, woningen in sociale huisvesting 5,6 en de gemiddelde huurwoonst op de privémarkt 4,4. Maar huurpanden bij de laagste 20 procent inkomens halen amper 2,9.

TE WEINIG GEÏSOLEERDE HUURWONINGEN

Vlaanderen in Actie moet dan ook werk maken van drie doorbraken op dat gebied. ‘De privéhuurwoningenmarkt isoleert te weinig. Verhuurders zijn vaak niet geïnteresseerd, want zij kunnen die investering niet meteen doorrekenen in de huurprijs. De overheid moet hen aanmoedigen met financiële stimuli waaraan ze voorwaarden koppelt, zoals een stijging van de huurprijs naargelang de energiewinst en verplichting om een bepaald aantal jaar te blijven verhuren’, schetst Kristof Heylen.

De expert beveelt ook aan om iets te doen voor privéwoningen met oudere bewoners, omdat ook dat segment gemiddeld minder goed isoleert. ‘Oude eigenaars-bewoners zijn vaak niet meer geïnteresseerd, maar een goede sensibiliseringscampagne moet hen kunnen overtuigen van het snelle terugverdieneffect van bepaalde isolatie- investeringen.

Onder een bepaald inkomensniveau kan een bijkomende premie wenselijk zijn. Op termijn kunnen er verplichte minimale eisen voor isolatie en energieprestatie in huurwoningen worden ingevoerd. Desnoods maakt de overheid woningen zonder dakisolatie, met enkel glas of een verouderde verwarmingsketel niet meer verhuurbaar, zonder het aanbod aan goedkope woningen op de privémarkt te doen slinken.’

RENOVEREN EN ISOLEREN IN ÉÉN BEWEGING

Vlaanderen wil tegen 2020 geen energieverslindende woningen meer op de sociale huurmarkt hebben. ‘Die doelstelling van het Energierenovatieprogramma 2020 betekent concreet elke woning van dakof zoldervloerisolatie voorzien en alle bestaande enkele beglazing en verouderde verwarmingsketels vervangen.

Tegen 2020 zou er geen verschil van energieprestatie meer mogen bestaan tussen de woningmarktsegmenten. Dankzij de energieprestatiecertificaten krijgt de huurder nu meer informatie. De sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen daaraan andere gegevens van hun patrimonium koppelen om de algemene conditie van bepaalde woonwijken en het hele woningbestand te meten en daarmee hun renovatiebeleid te sturen.’

ENERGIEARMOEDE DOOR INFORMATIEGEBREK

Een overheidsstudie uit 2006 toont dat het aandeel van het huishoudbudget dat aan energie wordt besteed, in Vlaanderen duidelijk is toegenomen tussen 1996 en 2004, net als de kloof tussen de laagste en hoogste inkomensgroepen.

Meerdere problemen van energiearmoede vloeien volgens Kristof Heylen voort uit een gebrek aan informatie, wat te verhelpen is met campagnes met duidelijke prijsvergelijkingen en informatie over sociale energiemaatregelen en energiebesparend gedrag.

In 2020 is iedereen voldoende geïnformeerd over de mogelijke keuzes op de energiemarkt en de ondersteuningsmaatregelen voor energiebesparing en leidt die informatie tot het gewenste energiegedrag.    

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud