Checklist voor uw private bankier

Het beheer van uw vermogen vertrouwt u niet toe aan eender wie. De private banker die bij u past, moet alvast aan enkele criteria voldoen. Waarop moet u letten?

De ene private banker is de andere niet. Waarop moet u letten bij de zoektocht naar een private banker waarmee het klikt? ‘Dat hangt vooral af van de voorkeuren van de cliënt en dat is voor iedereen anders. Private banking is een vorm van maatwerk: hoe specifieker de eisen van de klant, hoe specifieker het aanbod moet zijn om aan die wensen te kunnen voldoen. Uiteindelijk zijn dat zaken die in gezamenlijk overleg moeten worden afgetoetst’, zegt Bob De Leersnyder, woordvoerder van Febelfin, de koepelorganisatie van de bankensector.

Psycholoog en technieker

Om te beginnen moet u als cliënt natuurlijk een ‘klik’ voelen met de persoon aan wie u het beheer van uw vermogen overlaat. Volgens de Private Banker Association moet het profiel van de private banker aan twee eigenschappen voldoen. ‘De private banker is een psycholoog die zijn cliënt begrijpt. Hij moet begiftigd zijn met gezond verstand, logica, ernstige luisterkwaliteiten, nieuwsgierigheid en met intellectuele en financiële eerlijkheid. Daarnaast moet hij ook een technieker zijn die een basiskennis heeft van recht, fiscaliteit en financiën… zonder natuurlijk in elke materie specialist te zijn.’ Want wie een private banker in de arm neemt, zou daarbij ook terecht moeten kunnen met vragen over een erfenis, successieplanning, huwelijksrecht of de overname van het familiebedrijf.

Discretionair beheer en adviesbeheer

Er zijn twee soorten private banking: discretionair beheer en adviesbeheer. Elk heeft z’n eigen voor- en nadelen, waardoor de uiteindelijke keuze afhankelijk is van uw eigen wensen. Wie kiest voor discretionair beheer vertrouwt het vermogensbeheer volledig toe aan de bankier. ‘Binnen de grenzen van concrete afspraken krijgt de vermogensbeheerder de vrijheid om het vermogen van de cliënt te beleggen. De gemaakte afspraken kunnen gaan over beoogde rendementen, sectoren waarin de cliënt geïnvesteerd is of producten die de cliënt wil vermijden’, zegt De Leersnyder.

Naast discretionair beheer is er ook adviesbeheer. Daarmee houdt u zelf de touwtjes in handen. De private banker formuleert wel een advies, maar uiteindelijk moet u zelf de knopen doorhakken. Deze formule is minder geschikt voor wie weinig kennis heeft van de financiële markten of geen tijd of zin heeft om zich daarover te ontfermen.

Beleggingsvisie

Er moet niet alleen een ‘klik’ zijn met de private banker, maar ook met zijn beleggingsstrategie. ‘Private banking zou niet mogen betekenen dat een IT’er technologieaandelen aangeraden krijgt. Dan lijkt het wel of er voor de cliënt een beleggingsportefeuille op maat wordt samengesteld, maar dat is niet waar het om draait’, waarschuwt Stefan Duchateau, professor economie aan de HUB. ‘Een private banker moet zelf zijn strategie voor een aandelen- en obligatieportefeuille op tafel leggen. Vervolgens moet hij op basis van het risicoprofiel van zijn cliënt een ideale mix samenstellen met de juiste verhouding aandelen en obligaties’, zegt Duchateau.

Rapportering

Voor een private banker zou u geen nummertje mogen zijn. De relatie met hem mag zich niet beperken tot een initiële kennismaking waarop vervolgens de volledige vermogensstrategie wordt gebaseerd. Maak daarom duidelijke afspraken over het aantal keren dat hij jaarlijks bij u over de vloer moet komen. Zo blijft u op elk moment op de hoogte van de evolutie van uw portefeuille en komt u niet voor onaangename verrassingen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud