Het prijskaartje van een private banker

Stefan Duchateau, professor economie - HUB. ©Ivan Put

Bij een private banker liggen enkele extra diensten in de etalage, maar die hebben natuurlijk ook een prijs. Waar moet u rekening mee houden?

Het is niet zo eenvoudig om een prijs te plakken op de diensten van een private banker, want elke instelling hanteert eigen tarieven. In ons land wordt meestal uitgegaan van een totale kostprijs van 0,5 à 1,25 procent van het belegde vermogen. Voor een kapitaal van 750.000 euro komt dat neer op een jaarlijkse vergoeding van 3.750 à 9.375 euro. ‘Het tarief van een private banker is sterk afhankelijk van de dienstverlening die wordt afgesproken. Gaat het louter om het beheer van een beleggingsportefeuille? Of moeten er ook constructies worden opgezet om de overdracht naar de volgende generatie te begeleiden?’, zegt Stefan Duchateau, professor economie aan de HUB.

De totale kostprijs van een private banker is de optelsom van verschillende kostenposten.

  • In eerste instantie is er het honorarium in functie van het advies. Dat wordt meestal berekend aan de hand van een vast percentage van het vermogen, al hanteren sommige private banken daarvoor een forfaitair bedrag.
  • Daarnaast heeft elke transactie een prijs, denk maar aan de aan- of verkoop van aandelen.
  • Wie beleggingsfondsen in portefeuille heeft, zal daarvoor ook een beheerloon moeten betalen.
  • Daarnaast rekenen financiële instelling ook een bewaarloon aan: dat is een vergoeding die ze aanrekenen om uw beleggingen bij te houden.

 

Ook btw kan het kostenplaatje nog wat hoger duwen. ‘Afhankelijk van de transactie die wordt gedaan, zijn er verschillende wettelijke bepalingen van toepassing waardoor je op sommige transacties wel en op anderen geen btw betaalt. Hier kom je al snel in een zeer technische materie terecht, waar er afhankelijk van de situatie uitzonderingen kunnen gelden’, zegt Bob De Leersnyder, woordvoerder van Febelfin, de koepelorganisatie van de bankensector. Het is een aspect van de factuur dat u best aankaart met de private banker om onaangename verrassingen te vermijden.

Evaluatie

Opdat er bij de jaarlijkse evaluatie van uw private banker geen lijken uit de kast zouden vallen, hebben klanten er alle belang bij om vooraf goede afspraken te maken. Cruciaal is bijvoorbeeld de omvang van het discretionair mandaat. ‘De cliënt kan zelf bepalen welke mandaat hij precies geeft aan zijn private banker. De wensen en vereisten zullen ook worden opgenomen in een overeenkomst’, zegt De Leersnyder.

Voorts evalueert men best ook de manier van communiceren. Want niet alleen het aantal contactmomenten met uw persoonlijke relatiebeheerder is van tel, maar ook welke informatie die hebben opgeleverd. Worden verliezen toegedekt of wordt er net openlijk over gecommuniceerd? En blijft de rapportering beperkt tot een eenvoudige indexvergelijking of wordt er daarentegen een diepgaande analyse gemaakt van de prestaties? Wie beroep doet op een private banker, wil ook een goed zicht op de impact van zijn beslissingen. Stel u daarom ook de vraag of de private banker daarover proactief informatie verleent, of dat u daarentegen maar moet wachten op de uitkomst van een beslissing. Cliënten stellen zich best ook eens de vraag of elke beleggingstransactie van het afgelopen jaar wel nodig was. ‘Sommige private bankers stellen regelmatig transacties voor, enkel om te laten zien dat ze bezig zijn met de portefeuille. Maar dat is niet noodzakelijk de beste keuze. Een private banker zou de moed moeten hebben om de beleggingsportefeuille verschillende maanden onaangeroerd te laten’, zegt Duchateau.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud