Successieplanning voor de kinderen

Private banking draait om meer dan enkel beleggingsadvies. Want wie een vermogen heeft, wil dat ook zo optimaal mogelijk overdragen naar de volgende generatie.

Een private banker levert advies op maat dat verder gaat dan de vermogensopbouw of het beheer van een beleggingsportefeuille. Geruggesteund door juristen en fiscalisten helpt hij ook bij een succesvolle successieplanning. ‘Het is in die bijkomende dienstverlening dat de echte meerwaarde zit van private banking’, zegt Stefan Duchateau, professor economie aan de HUB. Successieplanning kan veel omvatten. We zetten enkele populaire constructies op een rij.

Schenkingen

Om hoge successierechten bij een erfenis te vermijden, kunnen ouders tijdens hun leven al een deel van het vermogen aan de kinderen schenken. Bij de schenking van roerende goederen zoals geld of kunst staat het de ouders vrij om de schenking te laten registreren bij een notaris. Een registratie betekent dat de kinderen ook schenkingsrechten moeten betalen, maar die liggen veel lager dan de successierechten bij een erfenis. Zo betalen de eigen kinderen voor de schenking van roerende goederen een vlak schenkingstarief van 3 procent. Schenkingsrechten worden vermeden door de schenking niet te registeren, maar als de schenker binnen de drie jaar sterft zijn uiteindelijk wel hoge successierechten verschuldigd. De schenking van vastgoed moet altijd worden geregistreerd bij de notaris. De schenkingsrechten zijn afhankelijk van de waarde van het vastgoed en variëren voor de eigen kinderen van 3 tot 30 procent.

Testament

Met een testament kan u bepaalde personen bevoordelen, andere personen onterven (binnen de wettelijke krijtlijnen) of aanduiden aan wie welk erfgoed toekomt. Er zijn enkele belangrijke verschillen met de schenking: u blijft eigenaar van de goederen zolang u leeft en u kan het testament op elk moment herroepen. Een testament kan u zelf opstellen, maar dan moet het wel aan de juiste vormvereisten voldoen. Zo’n eigenhandig testament geeft dan ook vaak aanleiding tot betwisting door de andere erfgenamen. Dat gevaar is veel beperkter bij een testament dat wordt opgesteld door de notaris.

Huwelijkscontract

Beide partners kunnen met een huwelijkscontract afspraken maken over de verdeling van hun goederen. In tegenstelling tot bij een testament kunnen de afspraken in een huwelijkscontract niet eenzijdig worden aangepast: daarvoor is het akkoord nodig van beide partners. Een huwelijkscontract wordt wel eens gebruikt om de overlevende partner een groter deel van de erfenis na te laten dan wettelijk is voorzien. Dat kan door een ‘langst leeft, al heeft’-clausule in het huwelijkscontract op te nemen. De overlevende partner krijgt dan de volledige eigendom van de nalatenschap. De kinderen ontvangen dan slechts hun deel van de erfenis als ook die partner overlijdt of wanneer die zelf beslist (een deel van) het vermogen door te schenken.

Patrimoniumvennootschap

Een patrimoniumvennootschap wordt opgericht om er vastgoed in onder te brengen, waarna de eigenaars aandelen van de vennootschap krijgen. Dat is vooral interessant voor wie wil schenken: er wordt geen onroerend goed (vastgoed) geschonken, maar wel roerende goederen (aandelen). Daardoor moeten er schenkingsrechten worden betaald en geen hogere successierechten. Een patrimoniumvennootschap kan ook de versnippering van het patrimonium vermijden: de kinderen moeten niet het vastgoed verkopen om uit de onverdeeldheid te komen, maar enkel de aandelen van de vennootschap. Dergelijke constructie is door enkele maatregelen van de regering Di Rupo minder interessant geworden. Bovendien moet u de constructie kunnen verantwoorden door andere dan louter fiscale motieven. Anders kan de constructie worden bestempeld als fiscaal misbruik.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud