De shuttle

Niet tennis of squash is de snelste raketsport ter wereld, maar badminton. De hoogst gemeten snelheid van een pluimpje of shuttle bedraagt liefst 421 kilometer per uur.