Slechts één op de vijf ondernemers start opnieuw na faillissement

©ANP

Ondernemers die willen herstarten na een faillissement krijgen af te rekenen met een stigma. Maar wie herstart, volgt zijn zaak beter op en laat zich sneller begeleiden.

‘Een faling mag niet stigmatiseren, maar mag ook niet gebagatelliseerd worden’, zegt professor Johan Lambrecht, directeur van het Studiecentrum voor Ondernemerschap van de Brusselse hogeschool Odisee. Hij deed er samen met Wouter Broekaert onderzoek naar de impact van een faillissement op de persoon van de ex-ondernemer en hoe dat zijn verdere carrière beïnvloedt. Vorig jaar gingen ruim 10.000 ondernemingen in België over de kop.

Bijna de helft (43%) van de gefailleerden komt eerst terecht in een periode van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Een kwart van hen gaat door als werknemer in de privésector of als ambtenaar. Amper 18 procent start opnieuw met een eigen zaak. Dat blijkt uit het onderzoek bij 170 Vlaamse ondernemers, dat vandaag wordt voorgesteld en besproken in het Vlaams Parlement.

Ondernemers die herstarten als zelfstandige krijgen af te rekenen met specifieke problemen. Het meest lijden ze onder het stigma van het faillissement, meer bepaald dat ze op de ‘zwarte lijst’ staan. Ook andere financiële beperkingen staan hoog op de lijst: de eigen terughoudendheid tegenover externe financiering en het feit dat financiële instellingen zich kritischer opstellen en hogere eisen stellen. Daarnaast zorgt onduidelijkheid over de schulden uit het verleden voor slapeloze nachten.

Een faillissement brengt een psychologische schok teweeg. Nagenoeg alle deelnemers aan het onderzoek kampten met een aanzienlijk verlies aan zelfvertrouwen. Daarnaast hebben ze af te rekenen met juridische problemen, zien ze hun sociaal netwerk inkrimpen en lijden ze onder negatieve reacties van de buitenwereld.

Het faillissementsstigma is er niet alleen net na het faillissement, maar blijft lang aanslepen. ‘De perceptie van de andere ondernemers is wel positiever dan die van niet-ondernemers. De risicobereidheid van ondernemers wordt geprezen als vooruitdenkend en geëngageerd zolang alles goed gaat, maar wordt veroordeeld als roekeloosheid of onverantwoordelijkheid bij faillissement’, zegt Lambrecht.

Andere aanslepende problemen zijn onduidelijkheid over de afhandeling van het faillissement, onzekerheid of alle schulden nu weg zijn en problemen met de terugbetaling van ziektekosten.

In welke mate worden lessen getrokken uit het faillissement? Uit het onderzoek blijkt dat herstarters doorgaans een relatief positieve opvatting hebben van het succes van hun nieuwe zaak. Een faillissement maakt duidelijk waar de grenzen van de eigen kennis en expertise liggen. ‘Herstarters hebben een gewijzigde aanpak. Enerzijds volgen ze de eigen zaak beter op en anderzijds gaan ze actiever en sneller op zoek naar begeleiding of partners met een complementaire kennis en vaardigheden’, zegt Lambrecht.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud