analyse

Het vergrijzingsrapport in 4 grafieken

De overheid geeft elk jaar meer uit aan pensioenen, maar we worden ook elk jaar rijker. Zo blijft de welvaartstaat (hopelijk) betaalbaar.

Over 30 jaar telt België 3,5 miljoen gepensioneerden, zo berekende de studiecommmmissie voor de vergrijzing in haar jaarlijkse rapport. Dat zijn er bijna een miljoen meer dan vandaag. Doordat we steeds ouder worden, genieten we langer van een pensioen. Het geld om die pensioenen uit te betalen moet ergens vandaan komen.

Voormalig minister van Begroting Johan Vande Lanotte (sp.a) bedacht in 2001 het Zilverfondseen spaarpotje voor de vergrijzing, maar doordat de overheid het gespaarde geld meteen weer aan zichzelf uitleende, werd dat een lege doos.

De huidige regering krikte met veel moeite de pensioenleeftijd op, van 65 naar 67 jaar in 2030. Maar door vervroegde uittredingsregimes zoals voor de zware beroepen dreigen straks maar weinig mensen effectief tot hun 65ste te werken, laat staan tot hun 67ste. De effectieve pensioenleeftijd in ons land is bij de laagste van Europa: 61 jaar bij mannen en 60 jaar bij vrouwen.

Ondanks die donkere wolken blijft de vergrijzingscommissie optimistisch, zij het elk jaar iets minder. Het aantal gepensioneerden neemt weliswaar toe, maar onze welvaart ook. Het bruto binnenlands product (bbp) van 2050 ligt meer dan 200 miljard euro hoger dan dat van vandaag, zelfs na aanpassing aan de inflatie. Op die manier bekeken lijkt de vergrijzing behapbaar: de kosten van onze pensioenen stijgen van 10,6 procent in 2017 naar 13 procent van het bbp in 2040, en voor die paar percentpunten vinden we wel een oplossing.

Niet elke econoom ziet de toekomst zo rooskleurig als de vergrijzingscommissie. Per slot van rekening staat die 3 percentpunt voor 15 of zelfs 20 miljard euro die we op één of andere manier moeten vinden. Ondertussen zullen ook de kosten van de gezondheidszorg fiks stijgen. De overheid hoeft dat geld niet tegen morgen te vinden - vergrijzing is een traag gif - maar liever vroeger dan later.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie