interview

'Sterk teamwerk kan burn-outs voorkomen'

©RV DOC

Groepswerk leidt vaak tot frustraties. Nochtans kan beter teamwerk een pak burn-outs vermijden, zegt Vlerick-professor Smarando Boros. Bovendien kan het een bedrijf helpen op disruptie te reageren.

Wat heeft samenwerken te maken met technologische disruptie?

'Mensen moeten zich door disruptie in hun sector veel flexibeler opstellen voor verandering. Het probleem is vaak dat mensen denken dat ze flexibel zijn, maar amper beweegruimte hebben tussen hun harde grenzen. Je moet hen dan over hun enge blik heen krijgen zodat ze en breder perspectief op de zaken ontwikkelen. Groepswerk kan hierbij helpen.'

'Door samen te werken, kunnen er nieuwe inzichten en ideeën gevormd worden. Je blik wordt ook meteen uitgedaagd door die van collega’s. Die inzichten kunnen dan ingezet worden om het bedrijf resistenter te maken tegen disruptie.'

Hoe kan je die ruimere blik als werknemer ontwikkelen?

Tips om de groepsdynamiek te verbeteren

Neem na een vergadering of gesprek even de tijd om na te denken over wat je aangenaam vond aan de interactie en deel dit mee. Positieve feedback opent de ruimte om ook werkpunten aan te duiden.

Mediteer enkele minuten per dag om afstand te nemen van frustraties en ze te zien voor wat ze zijn.

Teken een energielijn. Waarmee vallen hoogte- en laagtepunten samen? Als dezelfde frustraties twintig dagen lang meegaan en je gedemotiveerd bent, denk je best eens na of je wel op je plek zit.

Werk met drie teams. Het eerste team komt met ideeën, het tweede team breekt die ideeën af en het derde komt met oplossingen.

Gebruik digitale tools zoals Trello en Slack, naast mail en berichten sturen om teams efficiënter te maken.

'Mensen moeten met een open blik in een team stappen. Als je huidige manier van werken niet wordt uitgedaagd wordt, dan roest je vast. We merken het snel als er iets mis is, maar vaak kunnen we niet thuisbrengen waardoor precies. Wanneer je niet de tijd neemt om dit uit te zoeken, blijft dat in je lijf ronddwalen en gaat het andere frustraties voeden. Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot een depressie of een burn-out.'

'Om dat te voorkomen is het van belang je bewust te worden van je eigen gevoelens en die van anderen. Dit van jezelf kennen, helpt ook in andere domeinen, want het leidt ertoe dat je open en efficiënt leert communiceren, zodat groepswerk productiever wordt.'

Hoe helpt een flexibelere houding binnen groepswerk?

'Op elke werkvloer zijn er impliciete regels waarover we nauwelijks communiceren: hoe lang mag ik een antwoord op een e-mail uitstellen, wanneer is het ok om te bellen, een berichtje te sturen of te mailen?'

'Als er geen goede afspraken gemaakt zijn, die voor ieder teamlid werken, zullen teamleden ook snel gedemotiveerd raken. Wat ook de gemoedstoestand op de werkvloer niet ten goede komt. Daarom is het belangrijk om die impliciete regels expliciet te maken, zeker voor virtuele teams.'

Wat maakt digitale teams dan zo anders?

'Vaak zet een conflict een team pas aan tot nadenken over de groepsdynamiek. Zolang het ok gaat, zijn we niet geneigd daarbij stil te staan. Virtuele teams hebben niet de luxe om frustraties te laten aanslepen tot het een conflict wordt.'

'Virtuele teams hebben de moeilijkheid dat ze heel wat sociale interactie missen en ook heel wat van de impliciete communicatie wegvalt: je hoort mensen niet zuchten, je ziet hun gezichtsuitdrukkingen niet, waardoor je veel minder geneigd bent hierop te reageren.

'Die emotionele dynamiek hoort nu ook expliciet meegedeeld te worden door bijvoorbeeld aan het einde van een meeting kort te zeggen waarbij je zuchtte, met je ogen rolde of de aandacht verslapte.'

Waarover moeten afspraken gemaakt worden?

Virtuele teams hebben de moeilijkheid dat ze heel wat sociale interactie missen.
Smarando Boros
Professor Vlerick Business School

'Elk teamlid, of het nu binnen een virtueel of echt team is, heeft harde grenzen en doelen en kent die best alvorens in een groep te treden. In de groep kan er dan onderhandeld worden over de regels binnen het team, want wat iemand belangrijk of een teken van respect vindt, kan door een ander teamlid als volledig onbelangrijk beschouwd worden.'

'Eenmaal vast ligt wat belangrijk is in de groep, moeten de teamleden zich er ook aan houden en elkaar erop wijzen als ze de regels met de voeten treden.'

Leidt het wijzen op elkaars fouten niet tot meer conflicten?

'Elkaar wijzen op problemen is heel moeilijk voor Belgen, die toch eerder conflictwerend zijn. Ze gaan frustraties verbloemen, wegpraten en eenmaal het vat overloopt, stort het hele project neer.

Elkaar wijzen op problemen is heel moeilijk voor Belgen.
Smarando Boros
Professor Vlerick Business School

'Als je vooraf afspreekt dat het aanspreken van de teamleden op fouten tegen de gevormde communicatieregels niets persoonlijks inhoudt, wordt dit makkelijker. Het gaat om de regels, niet om jou persoonlijk. Zo creëer je een veilige ruimte om je mening te uiten of te experimenteren, hoe onconventioneel ook.'

'Controverse opzoeken in teams kan ook goed zijn. Ik herinner me dat ik als twintiger in een meeting terecht kwam waar mijn twee bazen 2 uur lang tegen elkaar schreeuwden. Op het einde van de meeting hadden ze dit vernieuwend plan uitgewerkt en gingen ze collegiaal een pint gaan drinken.'

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect