Advertentie
Advertentie

Taxshift kost Vlaanderen 587 miljoen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois belooft de factuur van de federale taxshift niet door te schuiven naar de burger. ©Photo News

De federale taxshift zal de Vlaamse begroting tegen 2021 587 miljoen euro kosten. Dat blijkt uit een nota van de FOD Financiën die De Tijd kon inkijken. De federale regering wijst er op dat er ook positieve effecten voor de deelstaten zijn.

De federale regering bereikte afgelopen weekend een akkoord over een taxshift. Dat die niet zonder gevolgen zou blijven voor de begrotingen van Vlaanderen, Wallonië en Brussel, was de afgelopen dagen al duidelijk. Nu heeft de FOD Financiën een rekenoefening klaar. Uit die berekeningen blijkt dat de federale taxshift Vlaanderen 587 miljoen euro zal kosten tegen 2021, Wallonië 263 miljoen euro en Brussel 65 miljoen euro. Ook het lokale niveau moet mee in bad: tegen 2021 zal de taxshift de steden en gemeenten zo'n 264 miljoen euro kosten.

Kosten

De cijfers staan in een nota van de FOD, die De Tijd kon inkijken. De eerste maatregelen treden volgend jaar in werking, maar voor de begroting van de deelstaten zal de taxshift zich pas laten voelen in 2017. Nadien stijgen de kosten progressief, blijkt uit onderstaande tabel uit de nota. 

De Vlaamse regering had rekening gehouden met een budgettaire impact van 'honderden miljoenen' omdat de federale dotatie aan Vlaanderen gebaseerd is op de inkomsten uit de personenbelasting en de btw. Vooral de afschaffing van de belastingschijf van 30 procent in de personenbelasting heeft een negatieve impact.

Tegelijk zijn er ook wel een paar meevallers, die de nota van de FOD Financiën nog niet vermeld. De btw op scholenbouw daalt bijvoorbeeld en Vlaanderen profiteert ook mee van de verhoging van de roerende voorheffing.

Federaal minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) en haar collega van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) hebben in een onderhoud met de Waalse minister van Begroting Christophe Lacroix (PS) laten weten dat er een werkgroep komt met de deelstaten om de impact van de federale maatregelen verder te onderzoeken.

'De huidige berekening die zuiver gebaseerd is op basis van de personenbelasting zal aangevuld worden met alle andere, positieve effecten van het federale regeringsbeleid op de gewestelijke budgetten en hun sociaal-economische weefsel', laat Wilmès in een persbericht weten. Straks komt ook de Brusselse minister van Begroting Guy Vanhengel (Open VLD) nog langs, en morgen is het dan de beurt aan de Vlaamse minister van Begroting, Annemie Turtelboom (Open VLD).

Factuur

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) beloofde eerder deze week al de factuur niet door te schuiven naar de burger. Het inkomstenverlies dat de Vlaamse regering lijdt door de federale taxshift wordt met andere woorden niet gecompenseerd door een Vlaamse lastenverhoging. Zo wil de ploeg-Bourgeois rechtstreeks bijdragen aan de lastenverlaging.

 Normaal gezien geeft Vlaams minister van Begroting en Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD) vanmiddag extra toelichting in het Vlaams Parlement over de budgettaire impact. 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud