Politicus zoekt wakkere burger

Ook de burger kan vermijden dat politici wegkomen met vage beloftes. Hij moet beter geïnformeerd en kritischer zijn. Een objectieve doorlichting van de partijen zal helpen. Net als het doornemen van het verslag van de Nationale Bank.