Advertentie

Gezondheidszorg wordt een exportproduct

We moeten niet vals bescheiden zijn: Vlaanderen heeft een gezondheids- en welzijnszorg om u tegen te zeggen. Dat is een grote troef die we veel beter moeten uitspelen. Vandaar het medisch centrum Vlaanderen als doorbraakproject. Het moet van Vlaanderen internationaal een koploper maken. Zo kunnen we het hoofd bieden aan de uitdagingen die op onze en vele soortgelijke vergelijkbare samenlevingen afkomen, onder meer in de vorm van toenemende zorgbehoeften, vooral door de vergrijzing.

De Vlaamse ziekenhuizen zijn zeer toegankelijk, technologisch prima uitgerust en meer dan behoorlijk aangepast aan de behoeften van de patiënt van de 21ste eeuw. Voor het netwerk van geneeskundige professionals buiten de ziekenhuizen geldt hetzelfde. Tel daarbij de kenniscentra en bedrijven in Vlaanderen met hun hoogstaand en geavanceerd klinisch onderzoek en idem dito toepassingen van medische technologie en van farmaceutische ontdekkingen. Dat hele plaatje vormt een meer dan geschikte basis voor het opzetten van het medisch centrum Vlaanderen, een doorbraakproject van Vlaanderen in Actie op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg. De bedoeling is die sterktes veel meer uit te spelen, zodat ons gewest koploper blijft of zelfs nog wat meer wordt. Zo bieden we het hoofd aan de uitdagingen die op onze en vele vergelijkbare samenlevingen afkomen door de vergrijzing.

WELVAARTZIEKTES

De demografie doet onze samenleving de komende decennia afstevenen op een snelle veroudering van de bevolking. Welvaartsziektes zoals diabetes, obesitas en hart- en vaatziektes zullen hand over hand toenemen. Kankers en ziektes zoals alzheimer en parkinson zullen vaker voorkomen naarmate meer mensen ouder worden. De fikse toename van medioren en senioren vergt ook meer voorzieningen om hen actief en gezond te houden.

Dat impliceert heel wat werk voor jong en oud talent, maar de branche kampt nu al met knelpunten in tal van beroepen. Er is dan ook een fiks verhoogde instroom van medewerkers nodig, alsook een goede retentie die de uitstroom stillegt. Tegelijk zal de geneeskunde met reuzensprongen vooruitgaan, onder meer in het genoomonderzoek, via nieuwe toepassingen van nanotechnologie en door de invoering van duurzamere en intelligentere materialen. Vlaanderen staat sterk op het vlak van gezondheids- en welzijnszorg, onder meer dankzij de ICT-toepassingen voor elektronische en medische gegevensuitwisseling en individuele voortgangscontrole van patiënten.

Vlaanderen kan e-gezondheidssystemen ontwikkelen en testen die artsen wereldwijd helpen klinische beslissingen te nemen. Ook in digitalisering van medische beeldvorming, zoals radiografieën, kan Vlaanderen voor innovatie zorgen. Die techniek maakt diagnose op afstand mogelijk. Robottechnologie doet hetzelfde voor chirurgie op afstand. In nanotechnologie kunnen we voor wereldprimeurs zorgen door chips van nanogrootte te ontwikkelen om ze met een therapeutische werking in het lichaam in te planten.

De tijd is rijp voor een kruisbestuiving tussen de klinische praktijk in ziekenhuizen en het biomedisch onderzoek, zodat betere prognoses en vroegere diagnoses mogelijk worden. ICT kan ook doorbraken forceren in de ouderenzorg. Dat is cruciaal voor de uitbouw van een elektronisch, globaal medisch dossier per patiënt, alsook voor de controle op afstand van patiënten thuis, met behulp van een combinatie van sensoren en domotica. Daarnaast kan Vlaanderen uitblinken in geriatrische geneeskunde door vernieuwende concepten te ontwikkelen en die wereldwijd te lanceren.

MEDISCH CENTRUM VLAANDEREN

Vlaanderen in Actie bundelt al dat potentieel in een groot doorbraakproject onder de naa mmedisch centrum Vlaanderen. Dat behelst innovatiespeerpunten voor nieuwe ICT-toepassingen en voor een intensievere kruisbestuiving tussen ziekenhuis en onderzoek. Daarvoor wil Vlaanderen de klinische onderzoekscapaciteit uitbouwen en een taskforce aan het werk zetten om de innoverende resultaten internationaal te helpen lanceren.

Gezondheidszorg en –technologie moeten een vermaard Vlaams exportproduct worden. Zo krijgen de ontwikkelingen niet alleen een maatschappelijke, maar ook een economische return. Tegelijkertijd zet Vlaanderen programma’s op om toptalent en internationale onderzoeksactiviteiten naar hier te halen en hier te houden. Het medisch centrum Vlaanderen voorziet overigens in een pijler voor sociale innovatie in de zorgsector. Het wil meer mensen aantrekken voor zorgberoepen, meer diversiteit op de werkvloer creëren in die sector en meer aandacht eraan besteden om medewerkers in de zorgsector te houden. Vooral allochtone vrouwen kunnen veel vaker in de zorgberoepen belanden.

BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG

Het resultaat? Vlaanderen moet in 2020 over een gezondheids- en welzijnszorg beschikken. Een gezondheids- en welzijnszorg hebben die niet alleen van hoge kwaliteit is, maar ook breed toegankelijk en betaalbaar. We staan dan op de kaart als regio met handige ICT-toepassingen die wereldwijd aanslaan. Zo worden ook de mooiste vruchten geplukt van de innoverende samenwerking tussen ziekenhuizen en onderzoekslaboratoria. Gevolg? De return oogt indrukwekkend, zowel maatschappelijk als economisch. De Vlaamse toptechnologie heeft het internationaal gemaakt. Die doorbraken komen zowel de Vlamingen ten goede als de bevolking in onze partnerlanden, waar we het peil van de gezondheidszorg fiks helpen opkrikken. 

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud