Advertentie

Groen stedengewest bekijkt Vlaanderen als een grootstad

De woon- en leefkwaliteit in Vlaanderen scoort meer dan behoorlijk. Maar het kan beter, en vooral duurzamer en meer toekomstgericht. Dit gewest kan een sleutelrol spelen in de internationale uitbouw van een intelligent energienetwerk. Tegelijk kunnen we de Vlaamse steden sociaal en economisch herwaarderen. Vlaanderen kan uitgroeien tot één ‘groen stedengewest’, waarin het goed en gezond is om te leven.

De Vlaamse steden lopen niet meer leeg, maar nog veel jonge gezinnen ervaren ze niet als aantrekkelijke woonplaatsen. De steden kampen met kansarmoede, soms povere leefbaarheid en problemen van bereikbaarheid. Het energieverbruik kan er stukken beter. Het is dus tijd om de stadsomgevingen op te krikken en er energiebewuster te gaan wonen.

Vlaanderen is met zijn zes miljoen inwoners in feite niet groter dan een metropool. Vlaanderen in Actie lanceert daarom het doorbraakproject ‘groen stedengewest’. Het gewest moet uitblinken in duurzaam energiegebruik en stedelijke levenskwaliteit. Het trekt de kaart van de groene technologie, maar heeft ook oog voor een bredere, economische, sociale en culturele aanpak.

NAAR EEN SLIM ENERGIENETWERK

Concreet? Onze steden kunnen versneld werk maken van de toepassing van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie. De elektriciteitsinfrastructuur moet een intelligent netwerk worden. De individuele gebruiker wordt ook producent van elektriciteit via de zonnepanelen op zijn dak of de windmolen in zijn buurt. Als die productie niet volstaat, kan hij van het net stroom aftappen. Vlaanderen kan zich bij de koplopers nestelen voor de uitbouw van dat intelligente netwerk of smart grid, dat een internationale dimensie krijgt.

KANSEN VOOR BEDRIJVEN

Vlaamse bedrijven en kenniscentra kunnen zich ontpoppen tot kennisleveranciers en de regio kan als testgebied voor nieuwe ontwikkelingen fungeren. Daar komt heel wat innovatie bij kijken: in materialen, processen, systemen, ICT, communicatie, vermogenselektronica, netwerkmanagement en betrouwbaarheid. Zo’n slim netwerk vereist ook nieuwe meetsystemen en infrastructuur.

Cruciaal worden de oplossingen voor de opslag van duurzame energie in brandstofcellen. Vlaamse bedrijven kunnen door innovatie op die gebieden veel omzet met grote toegevoegde waarde genereren. De pistes bieden potentieel voor export en werkcreatie. Vlaanderen kan zich zo ook meer energieonafhankelijk maken.

NULENERGIEGEBOUWEN VOOR DE OVERHEID

Vlaanderen wil de inzet van hernieuwbare energie voor huishoudelijk gebruik sterk bevorderen, alsook het optimaal isoleren van gebouwen en het voorkomen of recycleren van afval en gebruikt materiaal. De overheid zal als bouwheer zelf nulenergiegebouwen oprichten, vooral in de vorm van scholen en sociale woningen. Onderzoekers en bedrijven zullen via nieuwe onderzoeksplatformen samenwerken, terwijl de Vlaamse overheid een investeringsen stimuleringsbeleid hoort op te zetten, ook om de ontwikkelde technologie in een steeds meer verstedelijkte wereld te commercialiseren.

GEZOND WONEN EN NULUITSTOOTRIJDEN

In de steden wil Vlaanderen veel aandacht besteden aan parken, groene zones en evenwichtige oplossingen voor het verkeer. Het doel wordt nuluitstootrijden. Daarom stimuleert onze regio onderzoek naar minder belastende brandstoffen en meer energie-efficiënte voertuigen, de aankoop van uitstootarme voertuigen en het gebruik van gezamenlijk vervoer in al zijn vormen.

Om meer milieuvriendelijke wagens in het Vlaamse straatbeeld te krijgen, wordt gedacht aan een taxiplan, aan meer vraaggedreven openbaar vervoer en aan een netwerk van tankstations voor alternatieve brandstoffen. Vlaanderen wil zijn voertuigindustrie en haar leveranciers versterken om ook met lichtere en hernieuwbare materialen op de ecologische behoeften te kunnen inspelen.

STEDEN OM WEER VERLIEFD OP TE WORDEN

Om de steden ook sociaal leefbaarder te maken, wil ViA een geïntegreerd actieplan voor sociale cohesie, dat in overleg met de middenveldorganisaties tot stand moet komen. Ze wil vooral de achtergestelde buurten nieuwe impulsen geven bij de heropbouw van infrastructuur die het stedelijke sociale weefsel herstelt en de stadseconomie versterkt.

De Vlaming raakt ook graag wat meer betrokken bij zijn meest internationale stad, Brussel, die als venster op Europa en de wereld hoort te fungeren. Vlaanderen wil meer met Brussel samenwerken op het gebied van verkeersinfrastructuur, openbaar vervoer, innovatie en beroepsopleiding, en ook op cultureel en technologisch vlak.

HET VLAAMSE MONUMENT VAN DE 21STE EEUW

Vlaanderen heeft ook nood aan een nieuw landmark, zoals de kathedralen en belforten dat in de middeleeuwen waren. Dat moet een spraakmakend, inhoudelijk project zijn, waarbij overheid en bedrijven samenwerken, en dat het gewest internationaal tot de top doet behoren, onder meer op het vlak van technologie. Ideeën genoeg: een kunstencentrum, een topmuseum, een congrescentrum, een scholencomplex of universiteitscampus, of een sportstadion. In ieder geval wordt het ook een staaltje van aantrekkelijke architectuur.

In het ‘groen stedengewest’ Vlaanderen staan in iedere stad de eigen sterktes centraal. Hun creatieve impulsen qua kunst, cultuur en economie dragen bij aan de grootstedelijke uitstraling van Vlaanderen, een wereldstad die kennis koppelt aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, historisch erfgoed aan moderniteit. 

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud