Advertentie

Partnerschap geeft ondernemen meer toekomst

Ons bedrijfsleven doet het meer dan behoorlijk, maar kampt ook met fikse uitdagingen. De ondernemer van morgen gaat open te werk, haalt de kennis waar ze te vinden is en heeft daarvoor een netwerk van kennispartners uitgebouwd. Vlaanderen wil die ontwikkeling sterk stimuleren door een breed partnerschap voor toekomstgericht ondernemen op te zetten.

Onze welvaart stoelt op de vruchten van het ondernemerschap. Die economische basis is stevig in Vlaanderen, dat uitpuilt van dynamische, kleine en middelgrote ondernemingen. Die zorgen voor het merendeel van de werkgelegenheid, vooral in de onderaanneming en toelevering aan internationale bedrijven in klassieke sectoren zoals autoassemblage en chemie. De laatste jaren raakte ons industriële weefsel behoorlijk vernieuwd. Vooral dienstenbedrijven ontwikkelden zich bijzonder sterk.

ZWAK ONDERNEMERSCHAP

Te weinig Vlamingen zien hun toekomst in een eigen bedrijf. Als jonge, hoogtechnologische bedrijven dan toch het levenslicht zien, redden ze het vaak niet lang genoeg om internationaal door te breken en kapen buitenlandse overnemers de knowhow en technologie weg. Onze ondernemers vergrijzen mee met de rest van de bevolking en al te vaak staan er geen opvolgers klaar.

Het karwei van de bedrijfsleider is dan ook niet min. Meer dan ooit moet hij technologisch, organisatorisch en sociaal innoveren om competitief te blijven en te groeien, vooral internationaal. Ondertussen kampt hij met hoge lasten en verplichtingen, terwijl de samenleving hem steeds meer ter verantwoording roept. Bovendien investeren Vlaamse bedrijven doorgaans niet genoeg in het talent van hun medewerkers. Maar voor al die uitdagingen bestaat een oplossing als bedrijven de juiste hefboom hanteren, namelijk open innovatie.

DE OPEN ONDERNEMER STAAT OP

Dat concept gaat ervan uit dat bedrijven ophouden alles zelf te doen. Ze zoeken de ideeën die hen meerwaarde opleveren, waar ze ook maar te vinden zijn. Door die toe te passen en mogelijk aan te passen worden ze groot. De ondernemers werken met een kennisnetwerk van adviseurs, onderzoekers, leveranciers, partners, opleidingsverstrekkers en andere dienstverleners. Om de Vlaamse ondernemer te helpen om zo’n open ondernemer te worden, zet het Vlaamse Gewest een breed partnerschap op tussen economische adviseurs, kennisinstellingen en -centra, bedrijvenorganisaties en uiteraard de ondernemers zelf.

Toekomstgericht ondernemen behelst niet alleen innovatie, maar ook internationaliseren, levenslang leren, werkcreatie en -behoud. Het houdt ook in dat kansengroepen meer participeren, dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid volop nemen, dat de administratieve lasten afnemen en het ondernemingsklimaat wordt verbeterd. Dat vertaalt zich concreet in groeitrajecten die Vlaamse ondernemingen helpen doorgroeien tot internationale topspelers.

SAMENWERKEN WORDT EEN METACOMPETENTIE

Het systeem van partnerschap is ideaal om werkgeversorganisaties en marktdiensten als loketten en begeleiders te laten fungeren. De overheid vergemakkelijkt het opzetten van een partnerschapstructuur die de synergie van de organisaties maximaal benut, en spreekt met de verschillende partners resultaatsverbintenissen af op diverse domeinen. Het staat nu al vast dat het partnerschap voor kmo’s praktische opleidingen en managementbegeleiding zal bevatten, met als onderliggend doel die open mentaliteit te doen doorsijpelen.

Vlaanderen wil van bedrijfsoverstijgend samenwerken een metacompetentie maken, vooral in bedrijven met groot groeipotentieel. De kenniscentra moeten qua attitude mee evolueren en horen zelf ondernemerschap en klantgerichtheid uit te stralen. Van professionele associaties verwacht Vlaanderen in Actie dat ze in hun programma’s de integrale innovatiezorg verspreiden.

VOORAL INNOVEREN IN SPEERPUNTEN

Het eerste doel van het partnerschap is de dienstverlening voor innovatie transparant en efficiënt te organiseren. Maar het is ook de bedoeling dat de Vlaamse kennisinstellingen top-downinitiatieven nemen om bedrijven te helpen hun productieomgeving verder te moderniseren. Er komt ondermeer een innovatiespeerpunt voor bedrijven in de maakindustrie en systeemengineering om in hun branches de productieprocessen performanter te maken. Zo moeten die nog vrij arbeidsintensieve sectoren hun activiteiten hier kunnen behouden.

Een innovatiespeerpunt voor duurzame chemie kan een forum voor open samenwerking op dat gebied worden tussen alle denkbare partijen. Vlaanderen wil daarnaast zijn kennis over nieuwe, snelgroeiende dienstenactiviteiten uitbouwen, zodat onze bedrijven op dat vlak genoeg innoveren.

OVERHEID BELOOFT OOK OPENHEID

De overheid verbindt zich ertoe een klimaat en juridisch kader te scheppen waarin open innovatie uitstekend gedijt nieuwe activiteiten ontplooid kunnen worden. De wetgever zorgt voor een makkelijke en flexibele regeling voor intellectuele eigendom. De regering maakt risicokapitaal toegankelijker. De overheid reduceert de administratie tot een minimum en hanteert een slimme mix van subsidies en fiscale stimulansen.

Maar het belangrijkste wordt ook hier de mentaliteitswijziging, zodat de publieke dienstverlening de open innovatie bij de Vlaamse ondernemers én de buitenlandse investeerders vlot kan begeleiden. Op die manier moet ondernemen weer aantrekkelijker worden en zal het ook meer vruchten afwerpen voor de Vlaamse economie en samenleving. in Vlaanderen

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud