Advertentie
Advertentie

Asielzoekers mogen na vier maanden werken

©Tim Dirven

Er is een akkoord tussen de sociale partners om vluchtelingen vier maanden na hun asielaanvraag toe te laten tot de arbeidsmarkt. Nu kan dat pas na zes maanden.

Sinds de sterke toename van het aantal vluchtelingen naar ons land loopt ook de discussie over hun inburgering en integratie op onze arbeidsmarkt. Asielzoekers mogen nu pas na zes maanden aan de slag, maar de Vlaamse werkgeversorganisaties zijn grote voorstander om die termijn te verkorten.

Voka-voorzitter Michel Delbaere hield gisteren in zijn rentreetoespraak voor het nieuwe politieke jaar een pleidooi om asielzoekers vanaf dag 1 op te leiden, zodat ze meteen na hun erkenning een job kunnen uitoefenen. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) riep ondernemers op om asielzoekers aan een job te helpen, om ze sneller te laten inburgeren. Daarbij bood hij de hulp aan van de arbeidsbemiddelaar VDAB om profielen met jobs te matchen.

Arbeidskaart

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) had vorige week overleg aangekondigd met de sociale partners om asielzoekers sneller toegang te geven tot de arbeidsmarkt. De sociale partners hebben nu een akkoord bereikt om asielzoekers al na vier maanden in hun procedure toegang te geven tot de arbeidsmarkt. De bestaande voorwaarden blijven wel overeind: asielzoekers moeten een document hebben met de datum van hun registratie in het bevolkingsregister, een inschrijvingsdocument bij de gemeente waar ze verblijven en een speciale arbeidskaart C.

Een Europese richtlijn verplicht de lidstaten om asielzoekers ten laatste een jaar na het begin van hun procedure toe te laten tot de arbeidsmarkt. Vroeger is wel mogelijk. In België werd de termijn door toenmalig minister Louis Tobback (sp.a) op zes maanden gelegd. Er werd beslist om asielzoekers niet vanaf dag één te laten werken, uit vrees voor asielshopping.

Het risico was dat België een aantrekkingspool zou worden voor goedkope arbeidskrachten die Belgische werknemers uit de markt zouden duwen. Om diezelfde reden werd nu beslist de termijn met slechts twee maanden op te schuiven. 'Mensen zouden aanschuiven bij de Dienst Vreemdelingenzaken voor registratie om vervolgens onmiddellijk te beginnen werken. Dat zou te gemakkelijk zijn', is te horen in regeringskringen.

Evaluatie

Er volgt nog overleg met de regio's en de steden en gemeenten. Peeters zal het dossier ook op de regeringstafel leggen. 'Dit is een eerste stap, er volgt later ook een evaluatie. Niets weerhoudt om dit later nog aan te passen', zegt Jan Vercamst, voorzitter van de liberale vakbond. 'Hoe sneller vluchtelingen kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt, hoe rapper het integratieproces van start kan gaan.'

De deal heeft betrekking op asielzoekers in procedure. Dat zijn mensen die een asielaanvraag hebben ingediend, maar nog wachten op een beslissing van de gespecialiseerde dienst, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen (CGVS), of ze in ons land mogen blijven of niet. Zodra ze erkend zijn als vluchteling (een status die recht geeft op definitief verblijf) of tijdelijk bescherming krijgen, mogen ze sowieso aan de slag. Vandaag wordt 60 procent van de asielzoekers erkend als vluchteling.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud