Advertentie

Oost-Europa tegen quota ondanks ‘lichtere' last

Vluchtelingen in Hongarije ©AFP

De Oost-Europese landen blijven hard blaffen tegen verplichte opvangquota voor vluchtelingen. Toch bouwde Juncker al glijmiddelen in om zijn migratieplan verteerbaar te maken.

De Europese Commissie keurt vandaag een vijfpuntenplan goed om de uitdijende migratiecrisis het hoofd te bieden. Morgenochtend maakt Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker de details bekend. Volgende maandag wordt het pakket dan voorgelegd aan de Europese ministers van Binnenlandse Zaken.

Het plan combineert solidariteit - in de vorm van een eerlijkere verdeling van de vluchtelingen - met een kordater terugkeerbeleid. De verplichte opvangquota voor vluchtelingen blijven vooral in de Oost-Europese en Baltische landen controversieel. Toch zit in de voorstellen van Juncker al veel zoetjes ingebakken om een meerderheid van lidstaten achter het plan te krijgen.

Zo wil Juncker dit jaar in totaal 160.000 vluchtelingen spreiden. In mei was er al een eerste aanzet om 40.000 vluchtelingen die waren aangespoeld in Griekenland en Italië te verdelen. Nu komen daar nog 120.000 bij, van wie 54.000 uit Hongarije.

©MEDIAFIN

5.928
België moet dit jaar 5.928 van 160.000 vluchtelingen opnemen.

België zal 4.564 extra vluchtelingen moeten opnemen uit Griekenland, Italië of Hongarije. Samen met de 1.364 die de afgelopen maanden al zijn toegezegd, loopt het totaal op tot 5.928. Duitsland heeft met 40.206 het grootste quotum van die 160.000, gevolgd door Frankrijk (30.783) en Spanje(19.219).

Juncker probeert de Baltische en enkele Oost-Europese landen wel te paaien met een ‘lichtere last’ in het tweede pakket van 120.000 vluchtelingen. Die landen hebben weinig ervaring met de opvang van vluchtelingen en de weerstand van de bevolking is er erg groot. Die toegevingen moeten garanderen dat op 14 september een meerderheid voor het plan gevonden wordt. Polen, met een quotum van meer dan 9.000, Tsjechië (bijna 3.000) en Slovakije ( 1.500) blijven hevig gekant tegen het plan.

Per vluchteling krijgen de betrokken landen 6.000 euro uit het Europees vluchtelingenfonds.

Het EU-budget komt overigens tussen in de financiering van de opvang. Per vluchteling krijgen de betrokken landen 6.000 euro uit het Europees vluchtelingenfonds.

De spreiding van 160.000 vluchtelingen is een noodoplossing. Daarom wil de Europese Commissie ook een permanent quotasysteem invoeren, dat automatisch uitgerold wordt bij crisissen. Het verplichtend karakter zint de Oost-Europese landen niet. Maar de Commissie voorziet ook nu in een aantal elementen die de pijn verzachten of om die opvangverplichting af te kopen.

Zo kunnen landen tijdelijk kiezen voor een financiële solidariteit, als ze kunnen aantonen dat ze niet in staat zijn de nodige opvang te bieden. De afkeer van moslims, zoals in Slovakije, of hoge werkloosheid in eigen land gelden niet als criteria om geen vluchtelingen op te vangen, natuurrampen wél.

De keerzijde van de solidariteit is een eenvormiger terugkeer- en asielbeleid.

De keerzijde van de solidariteit is een eenvormiger terugkeer- en asielbeleid. Juncker zal daarom morgen een Europese lijst van ‘veilige’ landen voorstellen. Wie aan de poorten van Europa strandt en behoort tot een van die veilige landen, zal veel minder kans maken op asiel en een versnelde procedure doorlopen. Landen die aanspraak maken op EU-lidmaatschap, zoals Turkije, Albanië en Kosovo, worden sowieso als veilig beschouwd.

Er komt tevens een gezamenlijke doorlichting van migranten aan de buitengrenzen. Italië heeft al een ‘hotspot’ waar migranten met de hulp van EU-experts worden gescreend en geregistreerd. Wie niet in aanmerking komt, wordt teruggestuurd. Het Europees grensagentschap Frontex krijgt een actieve rol in dat terugkeerbeleid. Europa gaat ook zelf onderhandelen met de transit- en oorsprongslanden over de terugname van asielzoekers.

Een vijfde element van het Juncker-plan pakt de wortels van de crisis aan: de armoede en het gebrek aan degelijke staatsstructuren en administratieve capaciteit in oostelijk en westelijk Afrika. Juncker gaat een trustfonds op poten zetten van goed 1,5 miljard euro voor hulp aan landen als Niger en Mali. Op die manier hoopt Europa de migratie uit die landen af te remmen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud