weekboek

Ecolo maakt het Vivaldi moeilijk

Redacteur Politiek & Economie

Terwijl het pragmatisme troef is in de regering-De Croo, hebben de Franstalige groenen die 'realpolitik' niet helemaal in de vingers. Ze hebben geen oog voor de gevoeligheden in Vlaanderen, noch voor de zere plekken bij de coalitiepartners

Met vicepremier Pierre-Yves Darmagne en staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine heeft de Parti Socialiste twee realpolitikers in de regering-De Croo zitten. In interviews in De Tijd lieten ze verstaan dat ze niet gedreven worden door ideologie, maar door pragmatisme. Die houding heeft ertoe geleid dat socialisten en liberalen elkaar weer hebben gevonden, waardoor Paars het motorblok is geworden onder de regering-De Croo.

Ook de groenen willen die no-nonsensestijl mee gestalte geven. Ze willen er alles aan doen opdat Vivaldi een succes wordt. En dat zal niet lukken als de ideologische verschillen op de spits worden gedreven. De groenen zijn er zich goed van bewust dat ze moeten zoeken naar wat haalbaar is voor de coalitiepartners.

De groenen hebben lessen getrokken na het debacle van paars-groen onder Guy Verhofstadt (Open VLD). In al hun politieke naïviteit waren ze destijds de ideale boksbal en bliksemafleider voor alles wat misliep. De groenen betaalden daar een hoge prijs voor. Ze werden uit het parlement geveegd. Na een lange tocht door de woestijn krijgt een nieuwe generatie nu een herkansing.

Politieke maturiteit

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is al wel eens de nieuwe Magda Aelvoet genoemd, maar die vergelijking is van de pot gerukt. De nieuwe generatie groenen heeft de politieke naïviteit van zich afgeworpen, en ingeruild voor politiek professionalisme. Van der Straeten draagt geen geitewollensokken meer, ze laat zich in het gekruide debat over de kernuitstap leiden door cijfers en feiten, wat haar kracht is.

De groene vicepremier Petra De Sutter gaf in een interview in De Tijd eveneens blijk van politieke maturiteit. 'Ook in de politiek maken goede menselijke relaties en empathie voor elkaars standpunten vaak het verschil tussen slagen en falen', aldus De Sutter. Maar bij Ecolo - waarmee de Vlaamse groenen innig verstrengeld zijn - geven ze minder blijk van politieke realiteitszin.

De Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo) deed deze week een Magda Aelvoetje.

De Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo) deed deze week een Magda Aelvoetje. Net zoals de groene vicepremier zich in de regering-Verhofstadt onsterfelijk belachelijk maakte met een verbod op chocolade sigaretten, zo zette Maron zichzelf voor aap met de aankondiging dat hij landbouwgrond in Vlaanderen en Wallonië wil kopen om de Brusselaars te voeden. Woensdag verontschuldigde Maron zich. Hij gaf toe dat hij 'de gevoeligheid van dit onderwerp duidelijk had onderschat'.

Groene fundi's

Maron is niet aan zijn proefstuk toe. Hij veroorzaakte ook al heel wat commotie, nadat hij de noodkreet van het UZ Brussel had weggezet als een communautair akkefietje en waarschuwde voor de afvalberg als meer getest zou worden op corona. Toen hij de schandalen bij het Brusselse PS-bastion Samusocial blootlegde, leek Maron de nieuwe ster aan het Ecolo-firmament, maar nu brengt hij de groenen schade toe. Hij bevestigt het cliché van de groene fundi's.

Niet alleen Maron, maar ook federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz ging deze week uit de bocht. Toen ze haar beleid uit de doeken deed, deed ze wel een beroep op een doventolk, maar alleen voor Franstaligen. Ze sprak geen woord Nederlands. Als ze daarop werd aangesproken, ging ze eerst nog in de aanval. Het waren de Vlaams-nationalisten die daar een zaak van maakten. Tot ook Schlitz inzag dat ze in de fout was gegaan en op Twitter liet weten dat ze zal werken aan haar Nederlands. 'Ik zal staatssecretaris zijn voor alle Belgen, ook in het Nederlands.'

Dat was niet alles. Ecolo zette de coalitie deze week onder spanning, door de verdere behandeling van de abortuswet in het parlement te vragen, 'zoals in het regeerakkoord is voorzien'. De Raad van State heeft immers zijn adviezen uitgebracht over de verdere versoepeling van de abortuswet, een dossier dat lang de regeringsonderhandelingen over Vivaldi heeft gehypothekeerd.

CD&V-voorzitter Joachim Coens ging ook nu op de rem staan. 'Hangende wetsvoorstellen worden niet gestemd', klont het in een tweet, waarmee hij wees op wat er ter zake is afgesproken in het regeerakkoord.

Een cadeau

Ook bij Groen wordt getandenknarst bij zoveel overmoed van de Franstalige vrienden. Als ze niet beter de gevoeligheden van de coalitiepartners kunnen inschatten, dreigt Ecolo Vivaldi te ondermijnen, terwijl die progressieve formule juist de natte droom was van de groenen.

De Franstalige groenen maken het de Vlaamse oppositie wel heel makkelijk om de regering-De Croo af te schilderen als een regering die voor alles staat waar een meerderheid van de Vlamingen niet voor heeft gekozen.

Bovendien maken de Franstalige groenen het de Vlaamse oppositie wel heel makkelijk om de regering-De Croo af te schilderen als een regering die voor alles staat waar een meerderheid van de Vlamingen niet voor heeft gekozen. De voorstellen van de groene regeringsleden Zakia Khattabi over een koolstoftaks en van Georges Gilkinet over een tweede gratis railpass versterken dat beeld nog meer. Ecolo is een cadeau voor de Vlaamse oppositie.

Lees verder