3 vragen aan Paul Huybrechts

Voorzitter Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB)

Een rondvraag bij 1.000 Belgen leert dat 78 procent van de Belgen er geen problemen mee heeft zijn spaar- en beleggingsinkomsten te melden aan de fiscus. Ook het beperkte aantal Belgen die kiezen voor 4 procent extra heffing ondersteunt dat.

Waarom is de weerstand tegen de aangifteplicht dan zo groot?

Paul Huybrechts: ‘Ik vertrouw dat soort onderzoeken niet. Internetenquêtes zijn manifeste onzin. We hadden met de bevrijdende roerende voorheffing een goed systeem. Laten we dat behouden. Het tarief kan wel worden veralgemeend naar bijvoorbeeld 25 procent.’

In hoeverre bent u voorstander om, net als in het buitenland, de fiscale vrijstelling op het spaarboekje open te trekken naar andere producten?

Huybrechts: ‘Ik zie het nut niet in van een uitbreiding naar andere producten. Laten we het spaarboekje behouden en eventuele misbruiken aanpakken, na een verhoging van het vrijgestelde intrestbedrag van 1.830 naar bijvoorbeeld 2.100 euro.’

In welke mate hebben aandelenstrips nog zin nu de regering de roerende voorheffing op dividenden van deze aandelen verhoogd heeft tot 21 procent?

Huybrechts: ‘De Brusselse beurs en de VFB stellen een nieuwe ‘Cooreman’-aanpak voor om risicodragend kapitaal te ondersteunen. In dat kader kunnen de strips uitdoven.’

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud