netto

Schijn bedriegt

©Photo News

De actuele thema’s uit sparen en beleggen krijgen niet altijd de perceptie mee die ze verdienen...

Een blik achter die schijn brengt een paar hoofdeconomen bij vermogensspecialisten tot verrassende invalshoeken.

Meteen blazen ze wat mist weg in deze wazige tijden.

1. Het 4 procent-effect stuurt de belegger Beleggers betalen vanaf 2012 een extra belasting van 4 procent op het deel van hun roerend inkomen dat hoger is dan 20.000 euro. Wat is het effect van die belasting?

1. Het 4 procent-effect stuurt de belegger

Beleggers betalen vanaf 2012 een extra belasting van 4 procent op het deel van hun roerend inkomen dat hoger is dan 20.000 euro. Wat is het effect van die belasting?

De regeling bepaalt dat je anonimiteit kunt afkopen voor 800 euro. ‘Dit verandert de structuur van beleggen. Het drijft de belegger ook in welbepaalde richtingen, naar de kapitalisatieformules en naar fondsen met minder vastrentende waarden. Een belegger op langere termijn doet er trouwens altijd goed aan om te kapitaliseren’ , meent Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Lanschot.

‘Wij zouden liefst alleen een belasting van 25 procent hebben, eerder dan de huidige regeling met 21 + 4 procent. Dat is te veel gedoe’, vindt Etienne de Callataÿ, hoofdeconoom van Bank Degroof. ‘Nu hanteren wij voor onze klanten alleen de 21 procent-benadering. Anderen hebben die keuze nog niet zo duidelijk gemaakt. Zij hopen misschien nog op een verandering.’

2. Alle producten gelijk behandelen zou ook de overheid helpen

2. Alle producten gelijk behandelen zou ook de overheid helpen

Het spaarboekje blijft fiscaal bevoordeeld. Komt er niet beter eenzelfde belastingregime voor alle spaar- en beleggingsproducten?

‘Dat zou zeker veel beter zijn’, vindt Luc Aben. ‘Als het systeem transparant en productneutraal zou worden, hoeven fiscale redenen niet meer te domineren in de spaar- en beleggingskeuzes. Beleggen is en blijft in de eerste plaats opbrengst zoeken. Het verschuift geldstromen van plaatsen van overschot naar plaatsen met tekort. Met één systeem voor alle producten kan een overheid die maatschappelijk wilt sturen, nog tijdelijke gunstmaatregelen toekennen. Dat is veel beter dan verstard vasthouden aan de heiligheid van het spaarboekje.’

‘Ik droom van een hergroepering van de fiscale voordelen in één korf’, zegt Etienne de Callataÿ. ‘De huidige situatie is te complex en economisch moeilijk te verantwoorden. Fiscaliteit moet geen vormen van sparen of beleggen aanmoedigen of ontmoedigen zonder maatschappelijk doel, zoals nu vaak gebeurt. Maar het creëren van coherentie mag de belastingen niet verhogen.’

3. Aangifte vertelt meer dan je denkt

3. Aangifte vertelt meer dan je denkt

Als beleggingsinkomsten op de belastingaangifte terecht komen, hoezeer krijgt de fiscus dan zicht op de inkomsten én het vermogen?

‘Ik vraag mij af of anonimiteit voortaan geen schijn is’, aldus Luc Aben. ‘Als je een beleggingsinkomen aangeeft, suggereert dat een bepaalde vermogensopbouw. Maar wat als op die aangifte geen vermogen ingevuld staat? Het is misschien ver gezocht, maar kan dat slapende honden wakker maken? De politiek is niet erg betrouwbaar op dit vlak. Kijk hoe ze nu toch aan pensioensparen knabbelen en de notionele intrestaftrek wat terugdraaien. Het vertrouwensprobleem keert telkens terug. Er is consistentie nodig. De aantasting van het vertrouwen is erger dan het feit of iets wel of niet op de belastingaangifte staat en welk tarief daarvoor geldt. Het wantrouwen versterkt de indruk dat de overheid de weg plaveit naar totale vermogenstransparantie.’

4. Geld verliezen op het spaarboekje is zo dom nog niet, maar …

4. Geld verliezen op het spaarboekje is zo dom nog niet, maar …

Op een spaarboekje verliest u nu geld. Hebben spaarders gelijk dat ze uiterst voorzichtig zijn?

‘Dat is de wisdom of crowds. Sparen op een rekening brengt meer op dan uitlenen aan de Duitse of Belgische staat via obligaties’, meent Etienne de Callataÿ. ‘Een spaarboekje kost niets, is gegarandeerd door de staat, houdt de middelen liquide en kent geen risico op minwaarde. Vergelijk dat met een staatsobligatie op vijf jaar. Door zijn schrijnend lage rente is de kans op minwaarde op lange termijn trouwens zeer reëel. Deze obligatie kan later moeilijk te verkopen zijn.’

Luc Aben houdt wel meer cash aan dan normaal, maar dat mag niet te ver gaan. ‘Vroeg of laat herneemt alles weer, met de aandelen voorop. Nu heerst de perceptie dat ze dit jaar zijn gekelderd, maar een evenwichtige portefeuille haalt een rendement van 6 à 8 procent. Je moet als belegger je eigen emoties uitschakelen en alleen rekening houden met de emoties van de anderen.’

5. Sommige gestructureerde producten zijn zo slecht nog niet

5. Sommige gestructureerde producten zijn zo slecht nog niet

Voor welke beleggingsvorm durft u uw hand in het vuur steken dat ze de komende tijd zal renderen?

Etienne de Callataÿ waagt zich daar niet aan. ‘Er is geen aantrekkelijk alternatief voor het spaarboekje zonder significant meer risico. Iedereen moet leren leven met een doorsnee opbrengst van 2 procent. De financiële repressie zal nog jaren aanhouden. De rente op het spaarboekje staat nog te hoog. Er zit maar één ding op: informeer u grondig, want niet alle producten zijn gelijkwaardig. Vergelijk veel, vind wat bij u past en volg het op.’

‘Er zit wat in die vermaledijde gestructureerde producten’, vindt Luc Aben. ‘Je kunt er een kapitaal veilig onderbrengen en toch bijvoorbeeld op de Stoxx 50 beleggen, met een horizon van vijf jaar. De relatief goedkope aandelen hernemen sneller dan de rest. Oké, dat is vloeken in de kerk. Maar het liep met de gestructureerde producten niet overal mis. Er gelden nu voorwaarden, die transparantie en een strakke opvolging garanderen.’

Advertentie
Advertentie
Advertentie