netto

Waarheen met 25.000 euro spaargeld?

Een spaarpotje risicoloos maar rendabel beleggen is vandaag verre van evident. De aanhoudend lage rente vreet aan het kapitaal. Drie banken doen op ons verzoek een poging om een portefeuille van 25.000 euro samen te stellen.

De extreem lage rente, die een gevolg is van de crisis, heeft tot gevolg dat risicoloze beleggingen steeds duurder worden voor de spaarder. De rente op Belgische staatsobligaties met een termijn van tien jaar bedraagt ongeveer 2,4 procent. Na aftrek van 21 procent roerende voorheffing is het rendement zelfs minder dan 1,9 procent. En dat terwijl de inflatie in ons land vorige maand 2,6 procent bedroeg, volgens de recentste cijfers van de Nationale Bank van België.

1,9%
Na aftrek van de roerende voorheffing van 21 procent bedraagt het rendement van een tienjarige Belgische staatsobligatie minder dan 1,9 procent, terwijl de inflatie in september 2,6 procent bedroeg.

Welke opties heeft de spaarder die risico schuwt in zo’n situatie? We nemen als voorbeeld een dame van 55 jaar. Ze heeft 25.000 euro geërfd en wil dat geld beleggen om een appeltje voor de dorst te hebben wanneer ze op haar 65ste met pensioen gaat. Wat is voor haar een goede portefeuille van spaarproducten zodat ze zich geen zorgen moet maken over kapitaalverlies? We legden de vraag voor aan drie types van banken: de online bank Keytrade Bank, de klassieke bank Belfius en de private bank Banque Privée Edmond de Rothschild Europe.

Ultradefensief

De MiFID-regelgeving, die de consumenten van financiële producten beter moet beschermen, verplicht de banken om beleggingen aan te bieden die beantwoorden aan het risicoprofiel van hun klanten. Ons voorbeeld gaat uit van een ultradefensief profiel. Alleen beleggingen die op de vervaldag minstens het kapitaal waarborgen, komen dus in aanmerking.

De oefening blijkt verre van eenvoudig. ‘Voor de spaarder die geen risico’s wil nemen, leidt dat tot een paradoxale situatie. Door te kiezen voor een belegging die normaal gezien veilig is, knaagt hij aan zijn belegde kapitaal’, benadrukt Marc Moles le Bailly, algemeen directeur bij Banque Privée Edmond de Rothschild Europe. ‘We moeten de mensen ook waarschuwen voor de looptijd van tien jaar. Zulke beleggingen zijn zeer volatiel. De rente staat momenteel extreem laag. Als de rente de komende twee of drie jaar stijgt, al is het maar met 1 procentpunt, dan zal dat - tijdens de looptijd, niet op vervaldag - al gauw leiden tot een kapitaalverlies van 7 tot 8 procent.’

Vrijgevige spaarboekjes

Radio2

Tijdens de ‘week van het geld’ bespreekt Nadine Bollen, chef Netto, elke dag op Radio2 samen met Inspecteur Decaluwé een geldtopic. Beluister hier de uitzending over beleggingen.

Keytrade Bank raadt aan om 30 procent van de portefeuille te beleggen in spaarrekeningen met een hoge getrouwheidspremie. ‘De rentevoeten liggen eigenlijk erg hoog, ook al zijn de absolute niveaus laag’, zegt Thierry Ternier, gedelegeerd bestuurder van de online bank. ‘De banken kunnen wel het mes zetten in hun spaarrentes, maar de concurrentie blijft groot.’ De online bank MoneYou, een filiaal van ABN AMRO dat onlangs zijn intrede deed op de Belgische spaarmarkt, biedt een rendement van 2,65 procent. Dat is momenteel de hoogste vergoeding voor online spaarrekeningen. De rekening ‘High Fidelity’ van Keytrade Bank biedt een rendement van 2,25 procent.

Keytrade Bank adviseert ook 30 procent van het bedrag te beleggen in tak21-spaarverzekeringsproducten, met gewaarborgd kapitaal en rendement, waarvan de duurtijd (8 jaar) overeenstemt met de beleggingshorizon van 10 jaar. Tot slot wordt 40 procent van de portefeuille belegd in obligaties met een looptijd van maximaal vijf jaar. Dat om rekening te houden met een eventuele rentestijging. ‘De helft van de obligatieportefeuille wordt belegd in Belgische staatsobligaties. De andere helft in functie van de opportuniteiten die zich voordoen in bedrijfsobligaties’, vervolgt Ternier. ‘Zo hebben Atenor, Etex en Roularta onlangs obligaties uitgegeven. Drie bekende bedrijven die weliswaar geen rating hebben, maar wel een mooie coupon uitkeren.’

Als gevolg van het hoge renterisico belegt ook Alex Clinckx, beleggingsconsulent bij Belfius, niet in producten met een duurtijd van meer dan 8 jaar. Hij belegt 30 procent van de portefeuille in spaarboekjes. ‘De rentevoeten op 1 of 2 jaar zijn uiterst laag. Daardoor is beleggen op een spaarrekening, al dan niet via het internet, interessanter dan een kasbon of een obligatie op 1 of 2 jaar. En dat zowel wat de rente als de fiscaliteit betreft.’

Clinckx stelt vervolgens voor om 35 procent van het bedrag te beleggen in Belfius-producten met vaste rentevoet (kasbons, gestructureerde producten) met een looptijd van vier tot zes jaar, 7 procent in kwaliteitsvolle staatsobligaties met een minimumrating BBB en een looptijd tussen vijf jaar en zeven jaar, 14 procent in bedrijfsobligaties die ook een rating van minstens BBB hebben en een looptijd van vijf jaar, en tot slot 14 procent in tak21- of tak23-beleggingsverzekeringen met gewaarborgd kapitaal (Belfius Invest). ‘Dat zijn fiscaal interessante producten’, benadrukt Belfius.

Aandelen?

Banque Privée Edmond de Rothschild Europe adviseert dan weer om de helft van de portefeuille te beleggen in spaarrekeningen. ‘Zo wordt de spaarder niet afgestraft als de rente opnieuw gaat stijgen. Bij een belegging in obligaties is dat wel het geval’, legt hij uit.

Mensen aanraden om alles in obligaties te beleggen, lijkt me een uitermate slecht advies.
Marc Moles le Bailly,
Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

‘Mensen aanraden om alles in obligaties te beleggen, lijkt me trouwens een uitermate slecht advies’, beklemtoont Marc Moles le Bailly. ‘Want dan zitten ze vast aan beleggingen die in waarde zullen dalen. Aangezien de dame in uw voorbeeld op tien jaar wil beleggen, zou ik haar aanraden te diversifiëren in aandelen. Door het spaarboekje te combineren met een aantal obligaties en een goed gediversifieerd aandelenfonds, zal ze hopelijk op termijn een zeker rendement behalen.’

Klik op het beeld om te vergroten.

Advertentie
Advertentie
Advertentie