3 vragen aan Nathalie Labeeuw

U doet met uw bezit wat u wilt. Tenzij u sterft. Dan moet een deel gaan naar uw reservataire erfgenamen: uw kinderen of anders uw ouders en broers of zussen. Is ons erfrecht niet aan modernisering toe? 3 vragen aan Nathalie Labeeuw van het advocatenbureau Cazimir.

1. Vindt u dat het erfrecht een opfrisbeurt kan gebruiken?

Ons burgerlijk wetboek dateert nog uit de tijd van Napoleon, en sommige artikels zijn wel een beetje achterhaald. Het maakt bijvoorbeeld nog een groot verschil tussen de waarde van roerende en onroerende goederen. In de 19de eeuw bleef alleen die laatste categorie waardevol, en daalden roerende goederen in waarde. Nu is dat anders. Denk aan een bedrijfsleider, zijn vermogen in aandelen is waarschijnlijk net zo waardevol als zijn onroerend vermogen. En dat heeft gevolgen. Stel, kind 1 wil graag je huis, en kind 2 wil liever geld. Dus schenk je kind 1 je huis, dat 100 waard is, en kind 2 krijgt 100 in geld. Maar als je tien jaar later sterft, wordt de waarde van je huis bepaald op het moment van je overlijden, en niet dat van de schenking. En dan heb je volgens het erfrecht kind 2 misschien maar de helft geschonken van wat kind 1 kreeg. Een hervorming van het erfrecht staat niet hoog op het prioriteitenlijstje van de regering. Maar misschien is het toch nuttig. Want vier nalatenschappen op de tien draaien uit op discussies.

2. Merkt u een verandering in wat mensen verlangen van hun successie adviseur?

Neen, mensen denken bij successieplanning aan het gecontroleerd overlaten van hun vermogen, aan successierechten vermijden en aan de zorg voor de langstlevende partner. Dat laatste staat voor gehuwden al voor een groot deel in het erfrecht. Kinderen hebben over het algemeen een uitgesteld erfrecht.

3. Moet het reservatair deel afgeschaft worden?

In België heb je een reservatair deel in natura. Afschaffen vind ik persoonlijk niet nodig. Maar je kunt het wel hervormen naar een reservatair deel in waarde. Dan geef je de langstlevende partner bijvoorbeeld je huis en je kinderen de tegenwaarde in geld. Nu heeft dat kind ook recht op een deel van die woning. En als je dan met kinderen uit een eerder huwelijk zit, krijg je makkelijker problemen. Je zit overal aan elkaar vast, en dat zorgt voor fricties. Een reserve in waarde maakt meer regelingen mogelijk, die vaak ook beter aansluiten bij de wil van de erflater: het huis gaat naar de partner, de aandelen naar kind 1 en het geld naar kind 2.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud