Moeder wat eten we vanavond?

Back to the future! Het is het jaar 2052 en de honger is uit de wereld gebannen. Niemand heeft nog een tekort aan voedsel en we hebben dat allemaal te danken aan een groep gedreven Chinezen.

De nanotechnologie kon eindelijk al haar beloftes inhuldigen. Kleine nanostructuren bereiden synthetisch voedsel, en dat met een overvloed die niemand zich had kunnen voorstellen. Al wat deze nanobots nodig hebben, zijn chemische basiselementen en energie. De wereld geniet van de lekkerste pata negra die zelfs beschikbaar is voor de allerarmsten. De wereld koopt slechts één gestandaardiseerde fles wijn, waarvan iedereen thuis zelf de druifsoort, het timbre en de smaak kan bepalen met behulp van de wattsterkte van zijn microgolfoven. De mens ontwerpt ook zelf zijn voedsel, dat ze afdrukken met een 3D printer. De blueprints stellen de designers gratis beschikbaar op ‘The Piratebay’. Een revolutie die enorm welkom was na decennia van voedselproblematiek veroorzaakt door de kortzichtigheid van beleidsmakers, investeerders en koppige boeren. De voedselproblematiek was zo erg dat zelfs de rijkste mensen in de westerse landen de gevolgen ervan ondervonden.

 

En de boer, hij ploegde voort?

In de eerste jaren van de 21ste eeuw waren de Vlaamse boeren al aan het ploeteren om te overleven. Denken we maar terug aan de dioxinecrisissen, stijgende olieprijzen, overproductie in de melksector en subsidiepolitiek. De ene ellende na de andere zorgde ervoor dat slechts een klein groep jongeren er nog aan dacht van landbouw hun beroep te maken. Toen in 2015 uit de olievelden steeds minder olie naar boven kwam, verdubbelde de prijs in een jaar tijd. Het werd als boer onhoudbaar om die prijs door te rekenen en de ene na de andere ging failliet. Niemand ging nog in de landbouw, de investeringen vielen stil en akkers bleven onbewerkt. Machines die ploegden, zaaiden en oogstten. De serres die verwarmd werden met fossiele energie. De grootscheepse internationale handel waarbij maïs en soja werden verscheept van de Verenigde Staten en Brazilië naar Europa om er hier de koeien en kippen mee te voeden. Olie speelde zo’n cruciale rol in de voedselproductie dat er voor elke calorie die je opat, 10 calorieën aan fossiele energie in lucht opgingen. Door het verdwijnen van de oliereserves realiseerden de mensen zich wel hoe kwetsbaar het systeem was.

Vader, rijdt de auto ook op frituurolie?

Maar economen dachten tevergeefs dat we de weggevallen productie van het oliekartel OPEC volledig konden opvangen met bio-ethanol. Ook de boeren hadden gehoopt dat hun tractoren allemaal op koolzaadolie zouden gaan rijden. De realiteit bleek echter iets minder romantisch. Meer dan 40 procent van de maïsproductie in Amerika ging naar biobrandstoffen en het leek voor een tijd een deel van de oplossing. Maar toen de prijs voor voedsel de hoogte inging, kwam er al snel groot protest tegen het gebruik van voedsel als brandstof. De afkeer voor biobrandstoffen bereikte zijn hoogtepunt toen de journalisten rapporteerden over Afrikaanse boeren die hun eigen zaaigoed moesten opeten omdat ze aan het einde van het jaar geen geld meer hadden om het dure voedsel te kopen.

Moeder, toch niet weer zalm!

Onder morele dwang en door de torenhoge kostprijs werden de voederintensieve producten zoals rundvlees - 8 tot 10 kg soja of maïs nodig per kilogram steak - van de kaart gedreven en vervangen door hun efficiëntere neefjes op de proteïnemarkt. Gekweekte vissen als de zalm waren het meest energiegunstig en dus het goedkoopst om te produceren. Voor elke 1,2 kg voer die in de productie werd gestoken, leverde het de kwekers 1 kg zalm op. Na lang zoeken vonden de Japanners een proces om hun geliefde tonijn te kweken en kon men weer sushi eten zonder schuldgevoel. Ook insecten hadden een rooskleurige toekomst als eiwitbron. Bedrijven in Europa verwerkten eerst enkel insectenproteïnen in bepaalde voedingsproducten. Maar beetje bij beetje liepen de mensen warm voor de goedkope meelwormburger en de sprinkhaanchips. Een mentale ommekeer die weinigen zo snel hadden verwacht. Tijdelijk was een voedselcrisis opgelost door minder consumptie vanuit het Westen.

Made in China, eaten by Chinese.

In 2027 werd China de grootste wereldeconomie. De communistische partij was lang verleden tijd en de vrije markt vierde na een paar grote crisissen hoogtij in China. De productiecapaciteit van de wereld was helemaal in het Oosten beland, van goedkope H&M-kleren tot de dure iPhone, aan al die producten hing het zweet van hardwerkende Chinezen. Hun inspanningen werden natuurlijk beloond met een betere koopkracht, waardoor ook hun eetpatroon rijkelijker werd. China kende echter een enorm nadeel: het land had slechts 7 procent van de bewerkbare akkers op aarde, maar moest daar wel een vijfde van alle monden in de wereld mee voeden. China, dat ooit een van de grootste voedselexporterende landen was, werd de grootste voedselimporteur ter wereld. Die verhoogde consumptie zette alleen nog maar meer stress op het fragiele voedselsysteem.

De regenworm heeft stress!

Toen de fosformijnen sneller uitgeput waren dan men voorzien had, kwamen nog twee trekken van onze westerse landbouw ter discussie, het ploegen en bemesten. Het agressief omgooien van akkers had tot gevolg dat het biologische leven verdwenen was, de boeren losten dat verlies in vruchtbaarheid op door elk jaar te bemesten. De boeren bleven koppig beweren dat ploegen het beste was wat je met een bodem kon doen. Maar zonder al die bodemorganismen werden de mineralen en essentiële bouwstenen voor de gewassen niet gerecycleerd. Zonder meststoffen bleek er niets meer goed te groeien op de ooit zo vruchtbare akkers. Door een steeds kleiner aanbod volgden de prijzen voor meststoffen dezelfde weg van de olieprijs, wat weer een bijkomende last was voor de conventionele landbouwer.

Het lot lacht de dapperen toe!

De daaropvolgende jaren waren echter gouden tijden voor boeren die vooruit hadden gedacht. Ze hadden een innovatief systeem bedacht dat kon functioneren zonder olie en meststoffen. De trend stond bekend als ‘permacultuur’, maar slechts weinigen hadden ervan gehoord of zagen er een rooskleurige toekomst in. Permacultuur hield eigenlijk in dat de akkerbouw met ploegen en monocultuur vervangen werd door kleine ecosystemen die voor verschillende soorten voedsel zorgden. Het was een harmonisch systeem waarbij geen enkel gewas de voorkeur kreeg. Notenbomen groeiden er tussen de bessenstruiken, die omringd werden door verscheidene grassoorten en bloemen. Die bloemen zetten de stikstof vast, haalden kalium diep uit de grond op en vogels kwamen in ruil voor hun bessen en zaden de nodige fosfor aanbrengen met hun uitwerpselen. De bladeren die de bomen in de herfst verloren, beschermden de jonge plantjes tijdens de wintermaanden. En de regenworm kon weer aan de slag met het langzaam ploegen van de grond. De akkers waren het hele jaar door ook beschermd door de permanente vegetatie van erosie. Een erosie die ongeveer 30 ton aarde per hectare bedroeg. Die boeren hadden geen last van hogere productiekosten, maar genoten wel van de toegenomen prijs voor hun producten. Die innovatieve uitzonderingen konden het verlies aan productie niet volledig opvangen. Door het jarenlange negatieve imago van de sector was er een zwaar tekort aan landbouwingenieurs, boeren en investeerders, met als gevolg dat grote stukken land niet bewerkt werden en het voedselaanbod almaar afnam. Speculanten zagen het probleem al van toen het nog maar in zijn kinderschoenen stond en begonnen de prijs op te drijven. De prijzen voor basisproducten bereikten het ene record na het andere op de wereldmarkten.

Dood aan de speculant!

Op de volgende G20-bijeenkomst kwam de voedselbetaalbaarheid op de agenda. De westerse gewone man kon amper nog genieten van betaalbare dagelijkse kost. De politieke oplossing: er moest een maximumprijs komen op basisgewassen en tegelijk werd speculatie op tarwe, soja en maïs verboden. Dat ging in tegen elke principe van de vrije markt en investeerders schreeuwden moord en brand. Ze meenden dat dat het probleem alleen maar erger zou maken. Verhoogde prijzen zorgen er juist voor dat het weer aantrekkelijk wordt om als individu in de sector te investeren. Met als gevolg meer productiecapaciteit. De politici verwarden het begrip voedselbetaalbaarheid met voedselzekerheid. Tijdelijk was het probleem opgelost en de mensen waren blij met de lagere prijs voor hun eten. Zoals de investeerders voorspeld hadden, werd het probleem alleen maar meer chronisch. De prijzen voor gewassen hadden in het Westen een plafond gekregen en aardolie was in diezelfde periode alleen maar schaarser en dus duurder geworden. Over de hele wereld stapten de boeren uit hun sector, het was immers onhoudbaar om tegen deze prijzen nog uit de kosten te komen. De illusie van prijscontrole werd doorgeprikt toen de voedselvoorraden volledig uitgeput waren. Het toenmalige voedingssysteem stond op instorten en de wereld dreigde zonder eten te vallen. China was het eerste land dat de irrationaliteit van de prijscontrole doorbrak. Het land sloot verdragen met Rusland en Brazilië om het vrijemarktprincipe opnieuw in te voeren. Europa en de Verenigde Staten bleven koppig het probleem ontkennen. Toen de normale prijsbepaling van vraag en aanbod voor voedsel weer werd toegelaten in China vervijfvoudigden de prijzen in een maand tijd. De Chinese bevolking had voor de korte pijn gekozen.

Foodbuildings

Die monsterprijzen hadden echter tot gevolg dat ook de landbouwsector als laatste een hightech modernisatie kon doormaken. Voedseltorens aan de buitenkant voorzien van zonnecellen en aan de binnenkant volgestouwd met de beste robotica en elektronica zodat elke plant haar optimale omstandigheden kreeg gedurende het hele groeiproces rezen als paddenstoelen uit de grond. Door zo’n systeem verkreeg men vier à zes oogsten per jaar. Investeringen vloeiden met miljoenen naar de vernieuwde landbouwsector. Want met die woekerprijzen was geld te verdienen. Toen de afschrijvingen van de gebouwen waren gebeurd, stabiliseerden de prijzen op naar betaalbare niveaus. Voor ons voedsel waren we de grillen van moeder natuur nu ook bijna volledig ontgroeid, de wereldurbanisatiegraad bedroeg 91 procent en het vroegere platteland werd teruggegeven aan de wildernis.

Moeder wat downloaden we vanavond op ons bord?

De plotse instroom van kapitaal en andere middelen in de voedselsector dreef het onderzoek naar nanotechnologie op. De ene doorbraak na andere werd gerealiseerd, en dromen die al 50 jaar verdoken lagen, kwamen van onder het stof. Telenet liet het delen van bestanden over het internet opnieuw toe en alle blueprints voor de nano-ontwerpen werden via een open-sourcementaliteit gedeeld en verbeterd. Kleine nanostructuurtjes assembleerden binnen in een 3D-printer de atomen aan elkaar tot moleculen die op hun beurt werden samengevoegd tot eetbare weefsels. Er was letterlijk geen limiet aan wat mogelijk was en algauw liep iedereen warm voor het betere en goedkopere synthetische voedsel, dat voorzien was van nieuwste smaken en geuren. De voedseltorens werden overbodig en kwamen leeg te staan wegens de grote concurrentie van de nanotechnologie. De permacultuurproductie die nog overbleef, ging naar de rijken die een hoop extra wilden betalen voor ‘the real stuff’. De ploegende boer was al jaren uitgestorven door zijn koppigheid. Investeren is de krant van de toekomst kunnen lezen. Het had allemaal anders kunnen zijn als de wereld iets meer vooruitziend was geweest en de vrije markt had laten werken. Hogere prijzen zijn pijnlijk op de korte termijn, maar die verhoging leidt er wel toe dat kapitaal naar de sector trekt. Speculanten zien een probleem jaren voor het zich stelt. Dreigt er ergens een tekort te komen, dan drijven ze de prijs op. Daardoor wordt het meteen al economisch rendabel om investeringen te doen alvorens het tekort zich stelt - wanneer het te laat is. Slimme beleggers die hun geld hadden gestoken in olie- en voedings-ETF’s, financiële producten die die onderliggende waarden volgen, werden rijk. Ook boeren die zich hadden verdiept in de nieuwe landbouwtrend, de permacultuur, profiteerden enorm van de ineenstorting van het systeem. Ze werden gezien als de helden van hun generatie. Ze hadden een paar jaar nodig gehad om hun ecosysteempjes uit de grond te stampen, maar hun inspanningen werden ruimschoots beloond. Het is jammer dat niet meer twijfelende landbouwers in de toekomst konden kijken voor het te laat was. Het is jammer dat we niet allemaal in de toekomst kunnen kijken.

Gesponsorde inhoud

Partner content