Nog 200 miljoen euro losse eindjes aan zomerakkoord

Het Zomerakkoord van de federale regering bevat nog heel wat losse eindjes. ©BELGA

De losse eindjes Zomerakkoord leiden tot heibel tussen meerderheidspartijen

De regering-Michel moet nog op zoek naar minstens 200 miljoen euro besparingen om uit te voeren wat is afgesproken in het Zomerakkoord, blijkt uit de begrotingstabellen. Ruim een maand nadat de regering-Michel triomfantelijk heeft aangekondigd dat ze een akkoord had over en reeks sociaaleconomische hervormingen wordt almaar meer duidelijk dat nog heel wat losse eindjes aan elkaar moeten worden geknoopt.

Afgelopen weekend werd al duidelijk dat er nog discussie is over een besparing in de pensioenen. 50-plussers die meer dan een jaar werkloos zijn, zouden minder pensioen krijgen.

Na kritiek van sp.a-voorzitter John Crombez ontkende zowel Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten als premier Charles Michel (MR) dat de beslissing daarover al is gevallen. Waarop minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) doodleuk liet weten dat hij al wetteksten voor de hervorming heeft bezorgd aan de Raad van State.

Geld zoeken

De pensioenhervorming is lang niet de enige blinde vlek in het Zomerakkoord. Uit de begrotingstabellen blijkt dat de regering nog voor 206 miljoen euro maatregelen moet zoeken om de begroting van volgend jaar te doen kloppen.

Er is afgesproken dat Bacquelaine nog op zoek moet gaan naar 52 miljoen euro besparingen in de pensioenen. Van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) wordt een inspanning verwacht van 64 miljoen euro. Bij minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gaat het om 90 miljoen.

Peeters liet al verstaan dat hij zijn besparingsmaatregelen pas op tafel zal leggen als hij zeker is dat de effectentaks de afgesproken 254 miljoen euro zal opbrengen. Het is minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) die die nieuwe belasting moet uitwerken. Veel tijd heeft de regering niet, want uiterlijk midden oktober moet de begroting ingediend worden bij Europa.

Begroting

De regering-Michel besliste eerder al om niet langer vast te houden aan een begroting in evenwicht in deze regeerperiode. Daarvoor zou ze dit en volgend jaar 8 miljard euro moeten besparen en dat zag ze niet zitten.

Voor volgend jaar mikt de regering op een verbetering van de begroting met 0,6 procent van het bruto binnenlands product of 2,6 miljard euro, het minimum dat Europa vraagt. Maar zolang er geen concrete besparingen afgesproken zijn, dreigt die doelstelling niet gehaald te worden.

Naast besparingen moet de regering nog op zoek gaan naar 100 miljoen euro inkomsten uit fiscale en sociale fraude. Ook dat bedrag is ingeschreven in de begroting, maar er staan nog geen maatregelen tegenover.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud