nieuwsanalyse

Regering-Michel kan snel weer in gevarenzone komen

De euforie rond het Zomerakkoord kan snel omslaan. ©Photo News

De zomervakantie is voorbij, de politieke euforie over het Zomerakkoord ook. Er wordt weer gebakkeleid in de Wetstraat.

In zijn politiek rentree-interview in De Tijd klopte premier Charles Michel zich nog stevig op de borst. Met het Zomerakkoord op zak toonde de Franstalige liberaal zich opmerkelijk zelfzeker. Geen enkele regering heeft in de afgelopen kwarteeuw meer gerealiseerd dan de zijne, klonk het.

Maar nu het nieuwe politieke jaar stilaan weer op gang wordt getrokken, blijkt dat er nog heel wat op de plank ligt.

Het Zomerakkoord was vooral een signaal dat de regering tot aan de verkiezingen van 2019 niet in lopende zaken ging, maar nog heel wat hervormingen wil doorvoeren, met als blikvangers een verlaging van de vennootschapsbelasting en de invoering van een vermogenstaks, lees: een effectentaks.

Losse eindjes

Achter de schermen klinkt er heel wat gezucht, want de invulling van de afspraken uit het Zomerakkoord lijkt neer te gaan komen op een nieuwe onderhandelingsronde.

Er zijn nog veel losse eindjes, zoals het lagere pensioen voor werkloze 50-plussers.

En dat zorgt alweer voor spanningen. Zo dreigt vicepremier Kris Peeters (CD&V) ermee zijn deel van de inspanning niet te zullen doen, als Johan Van Overtveldt niet de beoogde 254 miljoen euro uit de effectentaks haalt.

Ook bij de taxshift en voorgaande begrotingsrondes bleek de duivel in de details te zitten. Afspraken bleven uiteindelijk dode letter. En er werd gezwartepiet. Kris Peeters werd met de vinger gewezen, omdat hij de (af)remmende factor zou zijn. Er is niet veel nodig, opdat de sfeer snel weer zou verzieken.

Partijvoorzitters

Want ook de partijvoorzitters laten zich niet onbetuigd.

Het was maar omdat N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn CD&V-collega Wouter Beke de ‘kumbayé’ hadden gezongen, en hun vijandelijkheden waren gestaakt, dat premier Charles Michel (MR) een Zomerakkoord kon sluiten. Maar nu dat Zomerakkoord er is, lijken de voorzitters hun partij weer electoraal te willen positioneren.

Op het einde van de zomervakantie ging het in de Wetstraat weer over hoofddoeken.

Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) trok een campagne voor de Vlaamse overheid in, omdat er commotie was ontstaan over het gebruikte beeld, een vrouw met een hoofddoek. CD&V-voorzitter Wouter Beke reageerde daar al fel op, in een rentree-interview in Het Laatste Nieuws. ‘Eerst gaf Liesbeth Homans aan dat het in Vlaanderen aan de leidende ambtenaren is om te bepalen hoe je omgaat met de hoofddoek. Zo hoort het ook, vind ik. Maar plots, onder druk van wat bagger op sociale media, grijpt de minister zelf in en capituleert ze: weg met die foto. Tja’.

Terroristen

En ook De Wever trok nog eens alle registers open in een rentree-interview met Gazet van Antwerpen. Zijn relatie met de moslimgemeenschap is er een van vallen en opstaan, zei hij zelf. ‘Je moet het vertrouwen van het grootste deel van de moslimgemeenschap behouden. De kleine, kwalijke groep van die vijfhonderd dossiers is ook voor de moslims zeer kwalijk, zeker voor de Marokkaanse gemeenschap. Kijk naar de foto’s van de daders in Barcelona. Op de Turnhoutsebaan kom je gemakkelijk mannen van dat type tegen.' Dat laatste zinnetje is een eigen leven gaan leiden.

En toen een politie-interventie in Borgerhout weer ontaardde in een opstoot, vroeg De Wever om een signaal van de buurt. ‘Niet alleen om die daden te veroordelen, maar ook om de schuldigen aan te wijzen. Ik denk dat het normaal is dat je het als buurtbewoner niet pikt als de politie in twee maanden tijd vier keer wordt aangevallen in je buurt’. Het signaal dat De Wever kreeg van een groep buurtbewoners – onder wie vertegenwoordigers van de sp.a en Groen - was niet wat hij naar eigen zeggen had verwacht. Zij kwamen op straat om aan te klagen dat De Wever hun buurt stigmatiseert.

Moslimpartij

En zo blijkt de polemiek rond migratie en integratie, wat electoraal gevoelig ligt, weer helemaal terug van nooit weggeweest. Het geprofileer daarover kan het regeringswerk ook snel weer bemoeilijken.

Dat staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) de Vlamingen had gewaarschuwd voor CD&V, omdat die een moslimpartij zou zijn, bracht nog maar enkele maanden geleden de regering-Michel aan het randje van de afgrond. ‘Het was een kritiek moment, ja. Het zou tot een kortsluiting hebben geleid’, bevestigde CD&V-voorzitter Wouter Beke in Het Laatste Nieuws.

Het is dus nog lang geen homerun voor de regering-Michel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect