interview

Timmermans (VBO): 'Haal constructiefouten uit Zomerakkoord'

©Saskia Vanderstichele

De lagere vennootschapsbelasting gaat in de goede richting, vindt Pieter Timmermans, de topman van de werkgeversorganisatie VBO. ‘Maar er dreigen constructiefouten die de regering moet oplossen.’

Als topman van de ondernemersorganisatie VBO toont Pieter Timmermans zich tevreden over het Zomerakkoord van de regering-Michel. Bedrijven zien de vennootschapsbelasting dalen. Het belastingtarief zakt van 33,99 procent vandaag naar 25 procent in 2020. Kmo’s betalen vanaf volgend jaar nog maar 20 procent belasting op hun winst.

‘Globaal is dit een belangrijke stap vooruit voor België’, zegt de gedelegeerd bestuurder van de grootste werkgeversorganisatie van ons land. ‘We hadden jarenlang het hoogste belastingtarief. Met het Zomerakkoord komen we opnieuw in de Europese middenmoot en worden we weer competitief ten opzichte van de buurlanden. We hebben weer iets om mee uit te pakken en investeerders naar hier te halen.’

Bedrijven moeten straks twee keer langs de fiscus passeren als de nieuwe minimumbelasting niet het einde van de fairnesstaks betekent.
Pieter Timmermans
Topman VBO

Maar tegelijk waarschuwt Timmermans voor mogelijke constructiefouten in de hervorming van de vennootschapsbelasting. ‘Als we niet oppassen dreigen Belgische bedrijven dubbel belast te worden. Het gevaar bestaat dat ondernemers jaren in het ongewisse blijven over hun fiscaliteit. En er kan een concurrentienadeel ontstaan tegenover Duitsland. Als de regering de steun niet wil verliezen, zal ze die constructiefouten moeten rechttrekken voor alles eind dit jaar in wetteksten wordt gegoten. Anders zullen de internationale bedrijven haar dat niet in dank afnemen.’

Welke constructiefouten bedoelt u?

Pieter Timmermans: ‘Er komt bijvoorbeeld een minimumbelasting van 7,5 procent op winsten boven 1 miljoen euro. Daarop kunnen niet onbeperkt aftrekposten in mindering gebracht worden. Dat principe is verdedigbaar, maar de regering dreigt daarin verder te gaan dan het Duitse model waar ze zich op baseert.' '

‘Kerncentrales moeten openblijven’

De geplande kernuitstap tegen 2025 is in geen enkel scenario realistisch. Dat zegt VBO-topman Pieter Timmermans in de aanloop naar het energiepact dat de federale regering samen met de regio’s wil sluiten.

‘Voor onze energietoekomst zullen we het evenwicht moeten vinden tussen het halen van milieudoelstellingen, de bevoorradingszekerheid en betaalbare energie’, zegt Timmermans. ‘Te vaak wordt gefocust op een van die drie aspecten. We moeten zoeken naar de juiste balans. Op korte termijn is dat evenwicht onmogelijk als alle kerncentrales sluiten.’

‘We moeten inzetten op windmolens, zonnepanelen en energie-efficiëntie. Op lange termijn ligt de sluiting van de kerncentrales voor de hand. Maar ook na 2025 zullen we nog een aantal jaren twee à drie kernreactoren nodig hebben, uiteraard in de meest veilige omstandigheden.’

Zoals het er nu uitziet, zouden bedrijven in België op een grotere belastbare basis de minimumbelasting moeten betalen, waardoor ze worden opgezadeld met een concurrentienadeel ten opzichte van Duitse bedrijven.’

'Een tweede constructiefout is dat met de nieuwe minimumbelasting bedrijven twee keer belast dreigen te worden. Onder de regering-Di Rupo werd al de fairnesstaks ingevoerd, een minimumbelasting voor bedrijven die door fiscale aftrekken geen of nauwelijks belasting betalen.' '

'Daarnaast voert de regering-Michel nu de minimumwinstbelasting in, maar ze heeft er niet bij gezegd dat de gecontesteerde fairnesstaks dan zal verdwijnen. Zo dreigen we met twee minimumbelastingen te zitten. Dat is van het goede te veel.’

‘Er dreigt nóg een dubbele belasting. In andere Europese landen is er een volledige belastingvrijstelling voor dividenden waarop al eens belasting werd betaald in een dochteronderneming. In ons land zijn die inkomsten slechts voor 95 procent belastingvrij.'

'Dat betekent dat als een bedrijf bijvoorbeeld in een Franse dochteronderneming al belasting betaalt, het daarop in ons land nog een tweede keer moet afdragen. Dat kan niet de bedoeling zijn. De regering heeft de kans laten liggen om dat aan te pakken. Als ze die constructiefouten niet aanpakt, gaan de multinationals vragen beginnen te stellen.’

Kunnen die vragen zo ver gaan dat bedrijven uit ons land wegtrekken?

Timmermans: ‘Dat is nu niet aan de orde, omdat ze nog niet weten hoe de belastinghervorming er precies uit gaat zien. Daarom is het cruciaal dat alles tegen het einde van het jaar in concrete wetteksten wordt gegoten, zodat bedrijven weten waar ze aan toe zijn voor de komende jaren.'

Dossier Zomerakkoord

Volg al onze berichtgeving over het Zomerakkoord op onze dossierpagina.

'Bijvoorbeeld, een van de belangrijkste maatregelen van het Zomerakkoord is dat ondernemingen vanaf 2020 eindelijk op groepsniveau verliezen bij één dochterbedrijf in mindering mogen brengen van de winst in een ander dochterbedrijf. Over die fiscale consolidatie wordt al 20 jaar gepalaverd. België was een van de weinige EU-landen waar dat nog niet kon. Dat is historisch.'

'Toch zal het niet volstaan dat de regering het principe van de fiscale consolidatie in een wet giet. Bedrijven zullen aan het einde van dit jaar precies moeten weten hoe het er gaat uitzien en welke beperkingen er komen, zodat ze nu al weten waar ze in 2020 aan toe zijn.’

Is het een gemiste kans dat nauwelijks het mes gezet wordt in het kluwen van de aftrekposten?

Timmermans: ‘De regering is op een intelligente manier ergens tussenin geland. Was men tot het uiterste gegaan en had men alle aftrekposten geschrapt in ruil voor het algemeen tarief van 20 procent, dan was heel veel onvrede ontstaan.’

Ook nu horen we onvrede. De operatie moet budgetneutraal zijn. Wat het ene bedrijf minder aan belastingen betaalt, zal het andere meer moeten betalen...

Belgische ondernemingen dreigen een fiscale concurrentiehandicap op te lopen tegenover Duitse bedrijven.
Pieter Timmermans
Topman VBO

Timmermans: ‘Als een bedrijf veelvuldig gebruikmaakt van een bepaalde aftrekpost en die loopt op zijn einde, dan creëert dat altijd onvrede. Maar tegelijk zakt het algemene tarief. Je moet naar het totaalplaatje kijken. Sommige bedrijven zullen inderdaad wat meer betalen en andere wat minder. Maar als met deze hervorming de economie verder aantrekt en nieuwe investeringen naar ons land lokt, dan leidt dat tot extra belastinginkomsten. Budgetneutraal hoeft dus niet te betekenen dat wat het ene bedrijf wint, het andere verliest.’

Toch bestaat bij grote bedrijven en bij multinationals de vrees dat vooral zij getroffen zullen worden.

Timmermans: ‘Je kan niet zeggen welke delen van de economie erop vooruit zullen gaan en welke erop achteruit. Dat hangt van de specifieke situatie van ieder bedrijf af. Ik hoor ook fiscalisten en grote bedrijven die wél heel tevreden zijn met de hervorming.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect