'Arsenaalsite kan enkele duizenden banen scheppen'

'De Arsenaalsite achter het station moet het bedrijventerrein van de 21ste eeuw worden. De site kan duizenden banen creëren en de economische positie van Mechelen versterken.' Schepen van Lokale Economie Ludwig Neefs heeft er vertrouwen in dat de lijn van de stevige groei die de jongste tien jaar werd opgetekend, kan worden doorgetrokken.

De Lamotsite leverde een flinke bijdrage tot de herleving van het Mechelse stadscentrum.

(tijd) - De hoge werkloosheid bij de, vooral allochtone, jongeren hangt als een schaduw boven het succesverhaal. En zoals andere steden worstelt Mechelen met een mobiliteitsprobleem.

Vraag tien Vlamingen naar de economisch belangrijkste steden. Zou er meer dan één zijn die na Antwerpen en Gent als derde Mechelen noemt? Mechelen heeft niet meteen de reputatie een belangrijk economisch centrum te zijn. Toch staat de stad volgens een studie van Flanders DC op nummer drie.

'Mechelen heeft een van de oudste industrieparken van het land', weet schepen Neefs. 'Al in het begin van de jaren 1960 bouwden Amerikaanse bedrijven als DuPont de Nemours en Procter&Gamble hun Europese vestiging op het industrieterrein Mechelen-Zuid. Dat heeft andere ondernemingen aangetrokken. Later zijn er Mechelen-Noord en Ragheno gekomen'.

Creatieve ondernemingen

Sinds 1990 vestigden zich vooral hoogtechnologische en creatieve ondernemingen in Mechelen. Volgens een studie van Flanders DC kende Mechelen van alle centrumsteden in 1995-2002 de sterkste werkgelegenheidsgroei in de kennisintensieve sectoren. 'Met Virco-Tibotec, dat een voortrekkersrol speelt in de zoektocht naar een geneesmiddel tegen aids, en Cochlear, dat oorimplantaten vervaardigt, hebben wij bedrijven met wereldfaam in huis', zegt Neefs.

Het arrondissement Mechelen, waarin de stad goed is voor een derde van de economie, tekent sinds 1995 de sterkste groei van alle Vlaamse arrondissementen op. Dat blijkt volgens het Vlaams netwerk van ondernemingen Voka uit een analyse van de regionale rekeningen enkele maanden geleden. Neefs: 'Het komt er nu op aan die trend ook in onze stad door te zetten en te versterken. De Arsenaalsite, achter het station, moet het bedrijventerrein van de 21ste eeuw worden, waar plaats is voor kmo's, kantoren en nieuwe woningen. Dat kan duizenden banen opleveren.'

Niet alleen met de 'harde economie' gaat het Mechelen voor de wind, ook de handel en de horeca doen het goed. 'Vroeger was er een tendens de auto's zoveel mogelijk uit het centrum te weren', zegt Neefs. 'Sinds de aanleg van ondergrondse parkeerterreinen onder de Grote Markt, de Veemarkt en de Lamotsite kunnen automobilisten op een verkeersvriendelijke manier in het hart van de stad komen. Dat heeft het centrum doen herleven. Er gaat geen week voorbij of er gaat een nieuwe winkel of horecazaak open. Mechelen is weer een aantrekkelijke winkelstad geworden.'

'Het stadsbestuur voert een bedrijfsvriendelijk beleid, om bestaande bedrijven hier te houden en nieuwe aan te trekken', zegt Neefs. 'De voorbije jaren hebben wij elf belastingen afgeschaft, onder meer die op drijfkracht, terrassen en lichtreclames, en vervangen door één belasting, gebaseerd op de bedrijfsoppervlakte. Starters hoeven die twee jaar lang niet te betalen. Om de drie maanden zit ik samen met de grote bedrijven en de stadsdiensten in de Industrieadviesraad om voor kleine problemen een oplossing te zoeken'.

Bij de grotere problemen die om een oplossing vragen, staan toegankelijkheid en mobiliteit bovenaan. 'Het ergste dat onze bedrijven en handelaars kan overkomen, is dat vrachtwagens en auto's stilstaan', onderstreept Neefs. 'In 2008 begint de NMBS met de werken voor de hogesnelheidslijn van Brussel naar Antwerpen. Van die gelegenheid moet gebruik worden gemaakt om de zogenaamde bypass te realiseren, de aftakking van de autoweg E19 via het station naar de N15 Mechelen-Heist-op-den Berg. Dat zal de binnenring in belangrijke mate ontlasten. Daarnaast moet de R6, de grote ring, tussen Battel en de N15 doorgetrokken worden.'

Opmerkelijk is dat in Mechelen, een stad die haar ontstaan en bloei te danken heeft aan de Dijle, het vervoer over het water geen rol van betekenis meer heeft. Slechts enkele bedrijven worden bevoorraad via het kanaal Leuven-Dijle. De NV Waterwegen en Zeekanaal, die de bevaarbare waterwegen in het westelijke en het centrale gedeelte van Vlaanderen beheert, onderzoekt of er langs het kanaal ruimte is voor economische activiteiten. Neefs bekijkt dat terughoudend. 'De Vaart is een woongebied van hoge kwaliteit. Dat lijkt me moeilijk verzoenbaar met een economische functie', zegt hij.

Donkere wolk

Ook Mechelen heeft bijkomende bedrijfsruimte nodig. Uit een Voka-studie blijkt echter dat er op het grondgebied geen plaats is voor nieuwe bedrijventerreinen. 'Wij zullen enerzijds brownfields moeten saneren en ontwikkelen, en anderzijds aan inbreiding op de bestaande bedrijventerreinen moeten doen', zegt Neefs.

Een donkere wolk boven het Mechelse groeiverhaal is de hoge werkloosheid onder, vooral allochtone, jongeren. Op Roeselare na, heeft Mechelen van alle centrumsteden de hoogste jeugdwerkloosheid. Bijna 23 procent van de jongeren onder de 25 jaar heeft geen baan. 'Vooral allochtone jongeren zijn moeilijk aan het werk te krijgen omdat ze niet voldoende opgeleid zijn voor de hoogtechnologische jobs', zegt schepen Neefs. 'Met projecten als een fiets- en een strijkatelier en invoegbedrijfjes trachten we hen te helpen. Maar een wonderoplossing is er niet.'

Mark DEWEERDT

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud