Advertentie

Christendemocratie neemt patent op broederlijkheid

'De mythe van het vrije ik', het boek van CD&V-huisideoloog Wouter Beke, mag beschouwd worden als het christendemocratisch antwoord op het vierde burgermanifest van Guy Verhofstadt. Tegenover 'eigen ik eerst' plaatst CD&V de 'warme samenleving'.

(tijd) Als VLD staat voor vrijheid en sp.a voor gelijkheid, dan claimt CD&V de 'broederlijkheid'. Zo wil de christendemocratie ideologisch het verschil maken met liberalen en socialisten.

'Wouter Beke mag ongetwijfeld de nieuwe huisideoloog van de Vlaamse christendemocraten genoemd worden', schrijft CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen in het voorwoord bij 'De mythe van het vrije ik'. Om maar te zeggen dat het boek van Wouter Beke, de ondervoorzitter van CD&V, niet zonder betekenis is.

Het boek mag worden beschouwd als het christendemocratisch antwoord op het vierde burgermanifest van premier Guy Verhofstadt. Volgens Vandeurzen staan de liberalen en eigenlijk ook de socialisten voor 'eigen ik eerst'. Hij noemt dat het 'paarse cement'. CD&V plaatst daar de warme samenleving tegenover.

CD&V krijgt nogal eens het verwijt geen ideologie te hebben. Nog niet zo heel lang geleden bevestigde Wouter Beke dat zelfs letterlijk in een interview met De Tijd. Onlangs refereerde ook Jean-Luc Dehaene daar nog naar. Maar die tijd is voorbij, althans volgens Yves Leterme, de minister-president van Vlaanderen en het nummer een van CD&V.

Principes

'De tijd dat principes er niet toe deden, is voorbij', schrijft Leterme in een nawoord. 'Mensen willen opnieuw, meer dan enkele jaren geleden, duidelijkheid. Daar staan principes voor garant.' Volgens Leterme is de christendemocratie 'de politieke verklanking van de broederlijkheid'.

En daarmee maken de christen-democraten het verschil met de liberalen en de socialisten. 'Zonder broederlijkheid wordt de vrijheid een egoïstisch individualisme, met de markt als enige regulator. Zonder broederlijkheid wordt de gelijkheid een verstikkende nivellering, met de staat als enige regelgever', schrijft Leterme.

Ook Beke zet het verschil met de liberale leer nog eens op scherp. 'De liberale ideologie van de individuele vrijheid en de rechten van het individu is vooral het recht van de sterkste. Het zijn niet de kansarmen, niet de weerloze en kwetsbare mensen die sterk genoeg zijn om deze individuele vrijheden te benutten', merkt Beke op. Zijn pleidooi is een samenleving te maken die mensen verbindt, waarbij vrijheid, verantwoordelijkheid en respect hand in hand gaan. Normen en waarden dus.

Vlaams Belang

Het appelleert volgens Leterme aan een maatschappelijke grondstroom, waarop geen enkele andere partij inspeelt. En Leterme zit er niet mee in dat CD&V alleen staat met dat discours. Hoe meer de warme samenleving wordt afgewezen, of zelfs geridiculiseerd, hoe meer CD&V het rijk voor zich heeft.

Door op te komen voor een samenleving waarin ook de mensen meetellen die moeilijk kunnen volgen, denkt Leterme zelfs kiezers van het Vlaams Belang aan te spreken. En dat is ook de bedoeling, liet Leterme gisteren weten.

Het is lang geleden dat een van de klassieke partijen nog het lef had om te proberen kiezers van het Vlaams Belang terug te winnen. Maar volgens Leterme zit er beweging in het kiezerspubliek van het Vlaams Belang, dat tot dusver over de trouwste kiezers kon beschikken. 'Eens Vlaams Blok, altijd Vlaams Blok' is een axioma dat volgens Leterme blijkbaar niet meer opgaat.

Karikatuur

Dat van het CD&V-verhaal al een karikatuur wordt gemaakt, ligt volgens Vandeurzen in de lijn der verwachtingen, zeker in verkiezingstijden. 'Ik had voorspeld dat CD&V een hunker naar een ethisch retour aangewreven zou krijgen. Conservatief. Een standenpartij met separatistische neigingen. En kijk: we zijn er bijna, na de aankondiging dat het boek van Wouter Beke de contrareformatie inluidde.'

Het raakt alvast Letermes koude kleren niet als gewichtige commentaarschrijvers de warme samenleving geen warm hart toedragen. 'Stemmen worden geteld, niet gewogen', kraaide Leterme tot drie keer toe.

WVDV

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud