Congres Open Vld keurt kiesprogramma goed

De leden van Open Vld hebben zaterdag op een partijcongres in Antwerpen quasi unaniem het programma goedgekeurd waarmee de Vlaamse liberalen naar de federale verkiezingen van 10 juni trekken. De krijtlijnen van dat programma waren al enkele weken gekend. Toch leverde de eerste congresdag nog enkele opmerkelijke standpunten op.

(belga) Open Vld gaat de komende legislatuur opnieuw voor 200.000 extra jobs. Centraal in de teksten staat ook een vereenvoudiging en verlaging van de belastingen, met de invoering van een fair taks en een flat taks. Daarnaast willen de liberalen een individuele loopbaanberekening voor de berekening van het pensioen. Ook blijven de blauwen achter de afgesproken kernuitstap staan, maar willen ze investeren in kerncentrales van de vierde generatie.

Het congres keurde ook de invoering van de 'kirchensteuer' goed, waarbij elke burger beslist voor welke geloofsgemeenschap hij een bijdrage wil leveren. Dat was een voorstel van Jong VLD, net als de resolutie voor stemrecht vanaf zestien jaar, die eveneens groen licht kreeg.

Voorts wil Open Vld niet langer dat de vakbonden instaan voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen. De partij wil ook dat het spreidingsplan voor asielzoekers effectief praktijk wordt. Daarom keurde ze een resolutie goed die stelt dat de asielzoeker die wordt toegewezen aan een ocmw van een bepaalde gemeente, zich in de woning vestigt die hem door het ocmw wordt verstrekt. Zoniet verliest hij dit recht.

Foto Belga

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud