Gemeentebesturen B-H-V protesteren tegen 'onwettige' verkiezingen

Op een bijeenkomst van vertegenwoordigers van 25 gemeentebesturen uit Halle-Vilvoorde is donderdag beslist aan alle schepencolleges een motie voor te leggen waarin ze stellen "in de onmogelijkheid te verkeren medewerking te verlenen aan de organisatie van onwettige verkiezingen zoals gepland op 10 juni 2007" omdat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst is.

Burgemeester van Gooik Michel Doomst (CD&V) - foto belga

(belga) - De geplande verkiezingen zijn volgens de gemeentebesturen immers strijdig met de grondwet. Het bestaan van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is niet-conform met de grondwettelijke indeling van het land in gemeenschappen, gewesten en taalgebieden. Er is daarnaast het arrest van het Arbitragehof van mei 2006 dat wees op een ongelijke behandeling van de kandidaten uit de provincie Vlaams-Brabant en andere provincies en inmiddels nog niet opgeheven is.

"Van het college kan niet verwacht worden dat het deze onwettige verkiezingen, die de hoogste rechtsnormen van het land schenden, zou organiseren. Het college verkeert derhalve moreel en juridisch in de onmogelijkheid om de verkiezingen te organiseren. Er kan derhalve geen gevolg gegeven worden aan de vraag van Binnenlandse Zaken aan colleges om het rijksregister toelating te verlenen kiezerslijsten aan te maken, evenals om kiezerslijsten op te stellen", aldus de motie.

Volgens de Gooikse burgemeester Michel Doomst (CD&V) hebben 21 van de gemeentebesturen, die donderdag aanwezig waren in Londerzeel, aangegeven deze motie te zullen verdedigen op het schepencollege. "Drie anderen moeten ze nog bespreken. Het gemeentebestuur van Beersel tot slot toonde zich enigszins terughoudend". De beslissingen vallen voor donderdag 5 april, de dag waarop normaliter de kiezerslijsten moeten vastgesteld worden.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud