'Kortrijk heeft te lang geteerd op het verleden'

'Kortrijk heeft voldoende bedrijventerreinen, maar moet er nu nog in slagen nieuwe ondernemingen te lokken. De stad heeft in het verleden te veel geteerd op de uitbreiding van traditionele industrie.' Dat zegt Christian Dumolin, voorzitter van Koramic en geboren en getogen in Kortrijk.

(tijd) 'De traditionele industrie zoals de vlas- en de textielindustrie was lange tijd de motor van de economische groei. Maar dat duurt niet eeuwig', zegt Dumolin. 'Daarna heeft de stad een moeilijke periode gekend. Nu begint Kortrijk stilaan een nieuw elan te krijgen. Het is een goede zaak dat burgemeester Stefaan Declerck niet langer minister of voorzitter van CD&V is en zich volledig kan toeleggen op de stad.'

Onder zijn burgemeesterschap is er een pak bedrijventerreinen bijgekomen. 'We hebben lang weinig industriegronden gehad in Kortrijk, maar dat is aan het verbeteren. De stad beschikt nu over meer dan 300 hectare terreinen, die aan verschillende behoeftes kunnen beantwoorden (industrie, kmo, gemengde activiteiten, kantoren, enzovoort). Het Deltapark - ongeveer 80 hectare - is ontwikkeld en normaal kan volgend jaar gestart worden met de commercialisatie ervan.

Dumolin beseft dat het niet eenvoudig zal zijn bedrijven te lokken om zich daar te vestigen. 'Dat zal tijd vergen, maar het is van cruciaal belang voor Kortrijk', zegt hij. Volgens Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging en lijsttrekker voor de VLD in Kortrijk, moet de toekomstige schepen van Economie optreden als investeringsmanager. 'Zoals de premier in het buitenland investeerders probeert aan te trekken, moet onze schepen van Economie dat ook doen.'

Jean de Bethune (CD&V), de schepen van Economie, zoon van oud-burgemeester Emmanuel en zus van senator Sabine de Bethune, gelooft dat het grootste deel van het Deltapark vrij snel ingevuld kan worden. Een moeilijkere opdracht is volgens De Bethune de daling van het aantal bedrijven en winkels tegengaan in het centrum van de stad. 'De jongste jaren zijn heel wat winkels en bedrijven verdwenen uit de binnenstad. Onze grootste uitdaging is de handel opnieuw in de stad te krijgen.'

'Dat heeft vooral te maken met de moeilijke bereikbaarheid van de stad en het gebrek aan parkeermogelijkheden', zegt Van Quickenborne. 'Het centrum is volledig afgesloten van de buitenwereld. Het stadsbestuur is voorstander van parkings aan de rand van de stad, maar de parking aan de Kinepolis heeft maanden leeggestaan. Er is nood aan een betere toegang tot de stad met de wagen. Kortrijk was in 1962 de eerste Vlaamse stad met een winkelstraat. Nu zijn we als winkelstad in Vlaanderen weggezakt naar de 22ste plaats', zegt Van Quickenborne.

Schepen De Bethune benadrukt dat het stadsbestuur heel wat inspanningen doet om bedrijven of winkels naar het centrum te lokken. 'We geven niet zomaar eender welke winkel of bedrijf de toelating zich aan de rand van de stad te vestigen. Carrefour bijvoorbeeld hebben we onlangs nog geweigerd. Daarnaast krijgen ondernemingen die zich in de stadskern willen vestigen financiële steun.'

'We moeten af van die subsidiepolitiek', reageert Van Quickenborne. 'Je krikt de economische activiteit niet op met subsidies, maar door de lasten te verlagen. In Kortrijk zijn de gemeentebelastingen en de belasting op gronden en huizen verhoogd.'

Stadsvlucht

Een van de problemen van Kortrijk is dat de stad heel weinig mensen aantrekt om er te wonen. 'Kortrijk heeft nog altijd een te weinig sexy imago. Als je jonge mensen vraagt hier te komen wonen, bekijken ze je scheef. Veel mensen blijven in Gent of Leuven hangen', zegt Dumolin.

Van Quickenborne: 'Kortrijk is de enige stad waar het aantal inwoners daalt. Terwijl andere steden een revival kennen, kampt Kortrijk met een stadsvlucht.'

Een van de redenen daarvan is dat de Kulak, de universiteit van Kortrijk, geen volwaardige opleidingen geeft. 'Na de kandidaturen trekken de studenten naar Gent, Brussel of Leuven. Vaak blijven ze daar na hun studies wonen.' Die braindrain is een probleem voor onze stad', bevestigt De Bethune. Toch stijgt het aantal studenten van de twee hogescholen in Kortrijk elk jaar, benadrukt hij. Dat komt omdat we als een van de weinige steden nieuwe studierichtingen hebben opgericht en financieel ondersteund. Jaarlijks stijgt het aantal studenten met 3 tot 5 procent. In Kortrijk studeren ongeveer 7.000 studenten.'

Zoals in veel andere centrumsteden kampt ook Kortrijk met een groeiende werkloosheidsgraad. 'In de historische binnenstad stel je vast dat het aantal mensen zonder job stijgt. Centrumsteden zijn daar gevoelig voor. Een samenscholing van mensen met sociale en financiële problemen is ook onze stad niet vreemd. Daarom is het net zo belangrijk dat we de historische binnenstad nieuw leven inblazen', zegt De Bethune.

Rijsel

Een troef volgens sommigen, een nadeel volgens anderen is dat Kortrijk in de directe omgeving van Rijsel ligt. 'Rijsel heeft veel kans een van de belangrijkste eurometropolen te worden. Het is belangrijk dat Kortrijk samenwerkt met Rijsel en niet opgeslorpt wordt door een dergelijke grote eurometropool. Kortrijk moet een eigen identiteit behouden', zegt Dumolin.

Veel Kortrijkse bedrijven doen een beroep op Fransen. 'Fransen hebben een driedubbel voordeel', legt Dumolin uit. 'De lonen liggen hoger in België, een Fransman wordt belast in Frankrijk waar de belastingen lager zijn en hij betaalt zijn RSZ in ons land, dat minder RSZ aanrekent dan Frankrijk.'

Christian Dumolin benadrukt dat die voordelige regeling voor Fransen te allen prijze moet blijven bestaan. 'Anders dreig je duizenden werknemers te verliezen en zullen Kortrijkse fabrieken moeten sluiten.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud