Advertentie

Reynders op verleidingstocht in Vlaanderen

Minister van Financiën Didier Reynders (MR) is zijn 'Ronde van Vlaanderen' begonnen, een profileringstocht langs Vlaamse kmo's. In Oostende - tijdens een speech voor een vijftigtal West-Vlaamse ondernemers - benadrukte hij maandag het belang van Wallonië voor ons land.

(tijd) 'De belangrijkste klant van de Vlaamse bedrijven is Wallonië. Partijen zoals de N-VA die een splitsing van ons land nastreven, vergeten dat na de splitsing van Tsjechoslovakije de handel tussen Tsjechië en Slovakije fors gedaald is.'

'Hoe is het', vroeg Reynders maandag tijdens zijn bezoek aan Oostende aan een van de aanwezige kmo-bedrijfsleiders. 'Vele werken en weinig verdien', antwoordde de man in zijn schoonste dialect. De toon was meteen gezet. Toch klonken ook positieve geluiden. 'Het is goed dat de ministers af en toe contact zoeken met de basis, met kleine bedrijfsleiders zoals wij. Anders krijgen we de indruk dat ze maar beslissingen nemen vanuit Brussel zonder dat ze weten wat er leeft', zei een aanwezige tijdens een rondetafelgesprek met een vijftigtal kmo-bedrijfsleiders in Oostende. 'Een goeie speech, maar het blijft voor een groot deel verkiezingspropaganda', zei een andere.

Met de verkiezingen voor de deur bezoekt de kandidaat-premier de komende weken nog vijf andere Vlaamse steden, waar hij telkens een bezoek brengt aan een bedrijf en in debat treedt met enkele kmo-bedrijfsleiders. Hij verschijnt de komende weken ook op tv in De Pappenheimers en De Laatste Show.

FAG Creative Foods was de uitverkorene in Oostende om de Luikenaar te mogen ontvangen. De kmo produceert patés en vleeswaren en geeft werk aan 20 mensen. Het was even schrikken voor Reynders toen hij er de aanwezigheid van Hendrik Bogaert (CD&V) opmerkte, die als federaal oppositielid in de Kamer vaak in de clinch ligt met Reynders. Bogaert ontkende dat hij er was als een soort waakhond, en zei dat hij gewoon was ingegaan op de uitnodiging van de ondernemersorganisatie Unizo. De CD&V'er leidt een bedrijf (Bogaert Cigars) in Jabbeke, vlakbij Oostende.

'Wat is uw grootste probleem', vroeg Reynders aan de zaakvoerder van FAG Creative Foods. 'De loonkosten', antwoordde hij. 'We moeten in ploegen werken om onze kosten te drukken.' Een ander probleem is de moeilijke zoektocht naar arbeidskrachten. 'Mensen krijgen evenveel aan de dop, waarom zouden ze dan nog werken? Ze komen me zelfs vragen om te tekenen dat ze niet geschikt zijn om te werken.'

's Avonds tijdens de rondetafel met Vlaamse kmo-bedrijfsleiders kwam die klacht terug. 'Je kan mensen niet motiveren om voor ons te komen werken. Ik werk in een veevoederbedrijf, maar vind geen chauffers', zei een kmo-bedrijfsleider. 'Da's normaal, want wie wil er nog met een vrachtwagen rijden? Ze durven niet meer na alle maatregelen van Renaat Landuyt', grapte Reynders.

'De arbeiders rekenen de gezamenlijke kost uit van: werken, extra uitgaven voor kinderopvang en hun verplaatsing en stellen vast dat ze beter kunnen thuisblijven', zei een andere aanwezige.

'Ik geef toe dat de volgende regering het verschil tussen het minimumloon en de werkloosheidsuitkering moet verhogen. De mensen die minder dan 15.000 euro verdienen per jaar hebben een probleem', gaf Reynders toe. Daarom stelt hij voor de belastingvrije som op te trekken tot 7.200 euro, tot op het niveau van het leefloon. 'Daardoor wordt het aantrekkelijker om te werken.'

Een andere kmo-bedrijfsleider wou weten of de MR-topman voorstander is van een vlaktaks. 'Een vast tarief voor iedereen is moeilijk. Ik pleit voor drie tarieven, bijvoorbeeld 35, 45 en 50 procent. Ik ben niet per se voorstander om het hoogste tarief van 50 procent te verlagen, maar ben er wel voor de bedragen van de belastingschalen te verhogen. Nu betaal je in ons land nog te vlug te veel belastingen.'

'Wanneer gaat u maatregelen nemen om de belastingcontroles in alle delen van het land te harmoniseren? Antwerpse en Brusselse bedrijven hebben zo goed als geen controle', zei een andere aanwezige. Reynders ontkende niet dat er wel degelijk verschillen zijn, maar stelde voor dat het Rekenhof dat beter eens zou controleren.

Tijdens zijn speech benadrukte Reynders de realisaties van de paarse regeringsploeg. 'Door de belastinghervorming betalen alle Belgen samen meer dan 9 miljard euro minder belastingen. Ik hoor veel mensen klagen dat ze in vergelijking met vijf jaar geleden meer belastingen betalen. Maar ze vergeten dat ze ook meer verdienen.' Of nog: 'Dankzij de notionele intrestaftrek betalen bedrijven slechts 3,2,1 procent of zelfs geen belastingen meer.'

Een volgende regering moet volgens hem werk maken van een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting (van 33,99 procent tot 28 procent). In combinatie met de notionele intrestaftrek daalt het gemiddelde tarief voor vennootschappen daardoor volgens Reynders van 25 tot 20 procent.

Staatshervorming

De Luikenaar maakte van zijn aanwezigheid in Vlaanderen ook gebruik om 'het vals imago' dat Vlamingen hebben over Wallonië te ontkrachten. 'Veel Vlamingen vereenzelvigen Wallonië met de PS. Maar je mag niet vergeten dat de MR in de Kamer evenveel zetels (25) heeft als de PS. Alleen in Henegouwen staan ze veel sterker. Sommige mensen zeggen me dat het gemakkelijk is een rijke provincie te besturen zoals Vlaams Brabant. Maar misschien is het juist een rijke provincie dankzij de liberalen die er aan de macht zijn en misschien is Henegouwen een arme provincie door de socialisten.'

Reynders benadrukte het belang van Wallonië voor Vlaanderen en omgekeerd. 'De belangrijkste klant voor de Antwerpse haven is de staalindustrie uit Luik. De belangrijkste klant van de meeste Vlaamse bedrijven is Wallonië. Partijen zoals de N-VA die een splitsing van ons land nastreven, vergeten dat na de splitsing van Tsjechoslowakije de handel tussen Tsjechië en Slovakije fors gedaald is.'

Pieter Blomme

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud