Advertentie

Sp.a zet in op mottenballentaks

Een mottenballentaks op de winsten van steenkool- en kerncentrales staat centraal in het sp.a-klimaatplan, dat gisteren is voorgesteld. Het geld moet dienen om de heffing op elektriciteit en gas af te schaffen en bedrijven te compenseren die investeren in groene energie.

(tijd) De Vlaamse socialisten willen een nieuwe taks - de zogenaamde mottenballentaks - heffen op de 'reusachtige' winsten die de exploitanten van afgeschreven kerncentrales en steenkoolcentrales boeken. Dat komt de facto neer op een heffing op Electrabel, dat in handen is van de Franse milieu- en energiegroep Suez.

Zo'n heffing lijkt in strijd met de 'Pax Electrica' die premier Guy Verhofstadt (VLD) met Suez is overeengekomen. Daarbij heeft Verhofstadt zich geëngageerd geen aparte heffing op Suez in te voeren. Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte voelt zich daar echter niet aan gebonden. De regering is volgens hem zo'n engagement niet aangegaan.

De mottenballentaks kan volgens de sp.a jaarlijks 403 miljoen euro opleveren. De sp.a wil een deel van het geld teruggeven aan de consument door de federale bijdrage op gas en elektriciteit, die oploopt tot 161,8 miljoen euro, af te schaffen. 'Hierdoor wordt een gedeelte van wat de consument vroeger te veel betaalde voor de versnelde afschrijving van kern- en steenkoolcentrales teruggegeven aan de consument', staat in het sp.a-plan.

De 242,2 miljoen euro die overblijven van de mottenballentaks, moeten dienen voor de reconversie van het elektriciteitsproductiepark. De sp.a wil de meerkosten voor bedrijven die verder investeren in energie-efficiëntie compenseren met subsidies vanuit een fonds dat wordt gespijsd met een deel van de opbrengst van de mottenballentaks.

'Zo wordt de stijging van de productie van groene stroom met nieuwe technologie volledig gefinancierd door een heffing op grijze stroom die wordt geproduceerd met oude technologie - steenkool en kernenergie', luidt het. Met dat compensatiemechanisme is het volgens de sp.a niet meer nodig grootverbruikers vrij te stellen van groenestroomdoelstellingen. De sp.a wil naar meer groene stroom: van 6 procent in 2010 naar 12 procent in 2015.

De sp.a mikt op een betere kennis over nieuwe technologieën. Daarom wordt de oprichting van een Vlaams Instituut voor Energie (VIE) voorgesteld, naar analogie met het succesvolle Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). 'We plannen een onderzoeksbudget van 20 miljoen euro.' Volgens Vande Lanotte moet er bijvoorbeeld meer werk worden gemaakt van warmtekrachtkoppeling.

Noordzee

De sp.a zet de schouders onder de Europese plannen om de Noordzee uit te bouwen tot een gigantische elektriciteitscentrale en staat achter de uitbouw van een offshorenetwerk voor de aansluiting van windenergieparken in de Noordzee. Het staat op de lijst van prioritaire trans-Europese netwerken. De realisatie ervan moet het tegen 2020 mogelijk maken in meer dan 15 procent van het huidige elektriciteitsverbruik in de 15 oude EU-lidstaten te voorzien.

Huizen en kantoren

De grote winst in de strijd tegen de opwarming van de aarde is volgens de sp.a te boeken in energiebesparingen in woningen en kantoren. De sp.a stelt renteloze leningen voor dubbele beglazing en dakisolatie in woningen voor. Twee derde van de sociale woningen moeten tegen 2011 energiearme passiefwoningen worden. Kantoren moeten aan strenge energienormen voldoen. Investeringen in energiebesparingen kunnen fiscaal worden afgetrokken.

De sp.a berekende dat haar klimaatplan 750 miljoen euro zal kosten en 600 miljoen euro zal opbrengen.

WVDV

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud