Vlaamse regering bevriest 50 miljoen expansiesteun aan Ford Genk

(belga) - De Vlaamse regering schrapt voorlopig de beloofde expansiesteun van 50 miljoen euro aan Ford Genk. De bijdrage was gekoppeld aan de productie van de Ford Focus in de vestiging van Genk. Nu de productie er niet komt, bevriest de regering haar steun. De Vlaamse minister van Economie, Patricia Ceysens (VLD), verlangt van de Ford-directie garanties voor de toekomstige werkgelegenheid vooraleer de steun te herbekijken. De voorzitter van Ford Europe, Lewis Booth, maakte woensdag bekend dat Ford Genk 3.000 banen dient te schrappen. Een kleine honderd personeelsleden van de vestiging heeft postgevat voor de poorten van de vestiging. Ze willen verhinderen dat materiaal het bedrijf verlaat. De vakbonden hebben voorlopig geen acties gepland.

De Vlaamse regering kende vorig jaar 50 miljoen euro expansiesteun toe aan Ford onder de strikte voorwaarde dat het geld wordt gebruikt voor de investeringen in Genk. Van de expansiesteun is nog niets uitbetaald, zegt minister van Economie, Patricia Ceysens (VLD). Er werd wel al drie miljoen opleidingssteun betaald.

Ceysens ontving de directie van Ford Genk in juni naar aanleiding van de geruchten over de fabriek. De minister zei dat haar toen werd verzekerd dat de investeringen er zouden komen en dat sindsdien nooit werd gezegd dat de investeringen niet plaatsvinden. Ceysens is bereid de expansiesteun te herbekijken op voorwaarde dat de directie van Ford harde garanties geeft over de werkgelegenheid in de toekomst. Agalev en de VLD lieten eerder op de dag weten dat de steun dient herbekeken te worden.

Steve Stevaert, de voorzitter van de sp.a, vindt dat moet gewerkt worden aan een toekomst voor Ford Genk. Daarom is het volgens hem niet verstandig om de expansiesteun die in het verleden werd uitgekeerd, terug te vorderen of om af te zien van de steun voor de toekomst. 'We mogen die niet schrappen, maar moeten hierover wel goede afspraken maken met de directie', meent Stevaert. De voorzitter geeft toe dat het moeilijk wordt om de doelstelling van de regering, zijnde de creatie van 200.000 jobs tijdens de huidige legislatuur, te halen.

Volgens de Vlaamse minister Marino Keulen (VLD) en de Vlaamse CD&V-parlementsleden Eddy Schuermans en Jo Vandeurzen pleegde Ford woordbreuk door in extremis af te zien van het eerder toegezegde investeringen voor Genk. Vandeurzen pleit ervoor dat zowel de Vlaamse als de federale regering de nodige druk op de Ford-directie uitoefent om de geplande investeringen of toch tenminste een gedeelte ervan alsnog te laten doorgaan.

"Anderzijds moet er dringend een debat komen over het economisch onaantrekkelijk bedrijfsklimaat in België, met name in Limburg. Dat ongunstige klimaat, dat onder andere wordt veroorzaakt door de hoge loonkost, zorgt ervoor dat grote multinationals wegtrekken en hier geen investeringen meer plannen", luidde het. Schuermans stelt dat de Vlaamse regering de economische problemen onvoldoende aanpakt. 'Het onderhoud met de Ford-directie komt er veel te laat omdat de beslissing om mensen te ontslaan al genomen is. Op het moment dat er onheilspellende berichten waren, is er niets gebeurd', zegt hij.

Ceysens meldt nog dat de huidige Vlaamse regering met de automobielindustrie een rondetafelconferentie heeft georganiseerd, wat leidde tot de oprichting van Flanders Drive. Volgens Ceysens is de piste van de loonkostenverlaging die wordt gevolgd op de federale werkgelegenheidsconferentie de juiste.

Premier Guy Verhofstadt, de federale minister van Werk, Frank Vandenbroucke, en de Vlaamse minister-president Bart Somers hadden woensdagnamiddag een onderhoud met Lewis Booth, de gedelegeerd bestuurder van Ford Europe, en met John Fleming, de vice-voorzitter van de divisie manifacturing. Na een onderhoud van een uur verklaarde Booth dat hij in overleg met de regering en de vakbonden zal waken over de toekomst van de site in Genk en de productie van de nieuwe generatie Mondeo.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud