Advertentie

Catherine Day

Europa is in de 21ste eeuw zeker zo relevant als in de 20ste. Dat beklemtoont de vrouw op de hoogste post in de Europese ambtenarij, secretaris-generaal van de Europese Commissie Catherine Day. Europa heeft de volgende jaren nog grote uitdagingen voor de boeg: klimaatverandering, veroudering van de bevolking en veiligheid. Die problemen vergen een geïntegreerd beleid, zegt de vrouw die de pen van het EU- beleid vasthoudt en de Europese machinerie bestiert.

(Foto: Sofie Van Hoof)

Wat zijn voor u de belangrijkste verwezenlijkingen van Europa de voorbije 50 jaar?

Catherine Day: 'De klassiekers, veronderstel ik. Europa heeft nooit een langere periode van vrede en welvaart gekend. Mensen willen de kans op een waardig leven. Ze willen kunnen zorgen voor hun kinderen, zonder oorlog of economische rampen, in een propere en aantrekkelijke omgeving. Europa heeft veel gedaan om dat mogelijk te maken. Dat is best een grote verwezenlijking. Belgen reizen makkelijk, ze hebben een tweede woning in een ander land of ze gaan elders op pensioen. Dankzij de EU kunnen ze dat doen en hebben ze het recht dat te doen. En ze hebben ook recht op medische verzorging in dat ander land. Iedereen neemt dat als vanzelfsprekend aan. Maar dat was niet altijd zo. Dat hebben we bereikt door samen te werken.'

Waarom hebben we Europa vandaag nodig?

Day: 'Vanwege de globalisering. Iedereen weet dat er grote dossiers op de agenda staan: klimaatverandering, migratie, de demografische evolutie, en het feit dat de wereld kleiner wordt. Voor mij is het duidelijk dat Europa op om het even welk van die dossiers meer invloed kan uitoefenen door samen te werken, dan elk van de landen afzonderlijk. Ook omdat Europa niet passief die globalisering wil ondergaan, maar ze mee vorm wil geven. Wij hebben ideeën en waarden en we denken dat die goed zijn voor de rest van de wereld. En we willen dat de wereld evolueert op een manier die ons ligt. Daarmee bedoel ik: het internationaliseren van onze sociale en milieunormen, en van onze traditie van open markteconomie.'

Gaan we dan naar het Europa van de kleinere projecten?

Day: 'Het energie-klimaatpakket is het volgende grote project. Maar er is geen oneindige voorraad aan grote projecten. En we zijn al erg succesvol geweest in het voltooien van een aantal grote projecten: de euro, de uitbreiding van het aantal lidstaten. We zijn al erg ver geraakt met de interne markt, al blijft er nog een en ander te doen. Een van de volgende grote werven is een Europees leidinggevend kader ontwikkelen waarbinnen we aspecten als migratie en veiligheid kunnen managen. Dat is een groot project, een modern equivalent van de grote projecten uit het verleden.'

Wat is de rol van de Europese Commissie in het boetseren van een modern Europa?

Day: 'Laat me het zo stellen: de lidstaten zijn begaan met hun nationale belangen. De EU-Commissie denkt heel de tijd aan het ruimere Europese belang. We bekijken waar we toegevoegde waarde kunnen bieden aan wat de lidstaten doen. En we kijken tevens hoe we hun ook een ambitieuze agenda kunnen aanreiken waarvan ze zelf deel willen uitmaken. Neem nu de plannen voor een gezamenlijk energiebeleid. Het was erg belangrijk dat we op een of andere manier energie en klimaat samenbrachten in een en dezelfde agenda. Elke burger begrijpt dat dit een belangrijk thema is dat geen land op zichzelf kan oplossen. Zelfs Europa kan het klimaatprobleem niet alleen oplossen. Maar Europa kan wel leiding geven in het internationale debat over klimaatverandering.'

Wat wilt u bereiken als secretaris-generaal van de EU-Commissie?

Day: 'Mijn topprioriteit is de Commissie te helpen een meer geïntegreerd beleid te voeren. We komen uit een verleden waarin een sectoraal beleid gevoerd werd, elk in zijn eigen hoekje: landbouw, milieu, sociaal beleid. Dat is niet wat de wereld vandaag nodig heeft. De grote uitdaging voor mij is de verschillende delen van de EU-Commissie samen te brengen rond projecten als energie en klimaatverandering of veroudering. Dat vergt veel van de machinerie die zo'n administratie is, want mensen identificeren zich met hun eigen departement.'

'Veroudering is een ander voorbeeld van hoe je heel verschillende stukken van de puzzel moet samenleggen om een goed antwoord te kunnen geven op het probleem. Daar komen verschillende elementen bij kijken: gezondheidszorg, infrastructuur, pensioenen, de manier waarop we werken. Het is een uitdaging om een aantal gezamenlijke afspraken te maken en toch voldoende ruimte te scheppen om een erg verschillende nationale situatie op te vangen, om dingen lokaal te doen.'

Er is veel kritiek op het feit dat deze EU-Commissie minder wetgeving op de tafel legt.

Day: 'Die perceptie bestaat. Dat weet ik, maar ze wordt tegengesproken door de feiten. De hoeveelheid wetgeving is nauwelijks verminderd. Maar we maken wel andere wetgeving. We doen minder harmonisering van de interne markt dan 20 jaar geleden, gewoon omdat we dat al hebben gedaan. Maar op het gebied van binnenlandse zaken en justitie is er veel nieuwe wetgeving, omdat we een heel nieuw wettelijk kader aan het maken zijn.'

'Je moet niet altijd nieuwe wetgeving maken, maar soms ook teruggaan en kijken of er iets ontbreekt, of de bestaande regels de verwachte resultaten opleveren. Wij willen dat zowel de EU-ministerraad als het Europees Parlement meer aandacht heeft voor de toepassing van de wetgeving.'

U zit als vrouw op een sleutelpost in wat toch nog altijd een mannenwereld is?

Day: 'Het wordt beter. Voorzitter José Manuel Barroso is een hevig supporter van 'gender balance'. We hebben nu zeven vrouwelijke Commissieleden. En ook het aantal vrouwen in het senior management in de Commissie neemt geleidelijk toe. Traag, dat wel, men moeten opklimmen in de rangen. (korte lach) Godzijdank hebben we Angela Merkel. Zij is een behoorlijk indrukwekkende vrouw.'

Dirk de Wilde
Kris Van Haver

Catherine Day

  • De Ierse Catherine Day is sinds november 2005 secretaris-generaal van de EU-Commissie. Dat is de hoogste post en de centrale spil in de Europese ambtenarij.
  • Day raakte in de tweede helft van de jaren 70 bekend met de EU-instellingen als informatieofficier voor het Ierse VBO.
  • Vanaf 1979 begon ze haar carrière bij de Europese Commissie, eerst op de administratie Interne Markt en Industrie en vervolgens op verschillende kabinetten.
  • In 1996 werd ze directeur, eerst op Buitenlandse Betrekkingen, en van 1997 tot 2000 bij het departement Uitbreiding.
  • Van 2000 tot 2002 was ze adjunct-directeur-generaal voor Buitenlandse Betrekkingen en vervolgens een zeer gedreven directeur-generaal voor Leefmilieu.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud