Advertentie
Advertentie

Wilfried Beirnaert

'Zoals Jacques Delors ooit zei: de mensen die als kleine geitjes vragen om meer sociaal Europa ergeren mij, want ze zeggen nooit wat ze verstaan onder een sociaal Europa. Als het Verbond van Belgische Ondernemingen zegt akkoord te gaan met meer sociale bevoegdheden, verdenk ik het VBO ervan te hopen dat Europa meer druk zet op het dossier brugpensioenen. En als de vakbonden meer sociaal Europa eisen, verdenk ik hen ervan dat ze meer bevoegdheden willen bij herstructureringen. Men verlangt dat Europa zaken oplost die nationaal geblokkeerd zijn. Maar Europa is geen beroepsinstantie voor nationaal onvoldane eisen.' Dat zegt Wilfried Beirnaert, de gewezen toponderhandelaar in de Belgische en Europese sociale dialoog.