Hoeveel kan ik lenen voor een maandelijkse aflossing van 500 euro?

Abonnees van De TIJD hebben toegang tot het volledige artikel. Klik onderaan op "Lees meer".

Bij een rentevoet van 5 procent kunt u ongeveer 75.000 euro lenen op 20 jaar wanneer u per maand 500 euro wilt afbetalen. Betaalt u echter slechts 3,85 procent rente, dan kunt u tot 85.000 euro lenen. Met een variabele rentevoet moet u er wel rekening mee houden dat de aflossing na verloop van tijd kan toenemen.

De eerste vraag die elke kandidaat-leningnemer zich moet stellen, is welke maandelijkse aflossing hij of zij aankan. En daarvoor vertrouwt u het best niet alleen op het oordeel van uw bankier. Bankiers hebben immers nogal eens de neiging al te grote leningen toe te staan. Ze hanteren daarvoor vuistregels op basis van het totale netto-inkomen van de ontlener. Maar die leiden vaak tot onrealistisch hoge bedragen. En spijtig genoeg is de leningnemer daarvan meestal het slachtoffer. Niet de bank.

De beste manier om uw afbetalingscapaciteit te berekenen, is vertrekken van de huur of afbetaling waar u nu voor staat en daarbij uw huidige spaarcapaciteit op te tellen. Wie vindt dat hij minder spaart dan wat mogelijk is, kan bij deze uitkomst misschien iets bijtellen. Maar blijf in elk geval realistisch.

Ga ook na of uw nieuwe woning niet duurder is op het vlak van de nutsvoorzieningen. Vraag aan de leverancier van gas en elektriciteit een realistische prognose van het maandbedrag dat u daarvoor moet voorzien. En wordt de woning verwarmd met stookolie, vraag dan ook een raming van wat u daaraan zal betalen. Denk verder ook aan de onroerende voorheffing elk jaar en aan de premies voor de schuldsaldoverzekering en de brandverzekering. Tenslotte reserveert u het best ook een jaarlijks spaarpotje voor het onderhoud.

Verwacht u een terugval in uw inkomen, dan houdt u daar het best ook al meteen rekening mee. Misschien willen u of uw partner over enkele jaren deeltijds gaan werken of plant u een loopbaanonderbreking. Natuurlijk kunt u niet alles voorzien. Ziekte of werkloosheid bijvoorbeeld valt moeilijk te voorspellen.

Maar tegen de gevolgen van inkomensverlies kunt u zich wel indekken. In het Vlaamse Gewest heeft u daarvoor de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen, ter ondersteuning van mensen die een hypothecaire lening afsluiten om een eigen woning in Vlaanderen te bouwen, te kopen of te renoveren. Die steunmaatregel geldt niet in Brussel of in Wallonië. De verzekering neemt gedurende maximum 36 maanden (een deel van) de aflossing van de lening over wanneer de leningnemer zonder inkomen valt door onvrijwillig ontslag, ongeval of ziekte. Het Vlaams Gewest werkt daarvoor samen met de verzekeraar Ethias. Meer informatie daarover vindt u op www.vlaanderen.be .

Een positieve noot waar u ook het best rekening mee mag houden, is de toekomstige indexering van uw inkomen en eventuele loonstijgingen. Volgende cijfers illustreren wat het effect van de indexaanpassingen kan zijn. Wanneer de inflatie de tien volgende jaren 1,5 procent per jaar bedraagt, dan zal uw inkomen over 10 jaar ongeveer 16 procent hoger liggen dan vandaag, alleen door de indexeringen. Met een voorbeeld: een inkomen van 1.000 euro vandaag zal dan over tien jaar opgelopen zijn tot 1.160 euro. Haalt u vandaag extra de broeksriem aan, dan zal die over een aantal jaren dus automatisch toch weer wat losser komen te zitten.

Hebt u eenmaal bepaald hoeveel u maandelijks kunt (of wilt) afbetalen, dan is het vrij eenvoudig te berekenen hoeveel u daarvoor kunt gaan lenen bij de rentevoet van vandaag en voor de looptijd die u wenst. Op de websites van zowat alle banken ( www.kbc.be , www.fortisbank.be , www.ing.be , enzovoort) kunt u dat zelf berekenen.

Een vuistregel om zonder computer te bepalen hoeveel u kunt lenen voor een welbepaalde maandaflossing (op 20 jaar) gaat uit van het basisgegeven dat u voor een maandaflossing van 500 euro bij een rentevoet van 5 procent ongeveer 75.000 euro kunt lenen. Daalt de rentevoet met 1 procent, dan kunt u ongeveer 7.000 euro meer lenen. En stijgt de rente met 1 procent, dan gaat daar ongeveer 6.000 euro af.

Bij het becijferen van het kapitaal dat u kunt ontlenen, moet u er ook rekening mee houden dat ook de waarde van de woning daarbij van belang is. Leent u meer dan 80 procent van de waarde van de woning die u wenst aan te kopen, dan betaalt u bij de meeste banken immers een iets hoger leningtarief. Bij sommige banken krijgt u het voordelige tarief tot een leningquotiteit van 100 procent. Maar moet u extra geld lenen om ook de notariskosten en de registratierechten te betalen, dan gaat het tarief wél omhoog. Kunt u de bijkomende kosten zelf financieren, dan verdient dat dus beslist de voorkeur. Naast de lening reserveert u dus het best ook een beetje eigen spaargeld voor de aankoop.

Laten rekenen

Op de webstek van kredietadviseur en -makelaar www.immotheker.be kunt u berekenen welke maandaflossing voor uw gezin haalbaar is. Op basis van een aantal parameters als netto-inkomen, kinderbijslag, onderhoudsgeld, kinderwens, enzovoort berekent het programma automatisch uw maximale leencapaciteit.

Frida Deceunynck

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud