Al drie keer meer pv's opgesteld tegen privébeveiligingsfirma's in 2006

(tijd) - De overheid heeft sinds de oprichting van een nieuwe inspectiecel in juli al 401 processen-verbaal opgesteld tegen privéveiligheidsbedrijven. Dat is al ruim drie keer meer dan de 130 pv's vorig jaar. Dat meldt de federale minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (VLD).

Er zijn dit jaar al controles uitgevoerd op 175 verschillende locaties. 'De nieuwe cel telt twaalf voltijdse inspecteurs die permanent controles op het terrein uitvoeren', stelt Dewael. De minister reageert daarmee op een bericht in De Tijd van vorige week over een striemend rapport van het Rekenhof.

Volgens de Belgische begrotingswaakhond pot de Directie Private Veiligheid van Binnenlandse Zaken de verplichte retributies van de sector al jarenlang op. Dat geld komt van bewakingsbedrijven, interne bewakingsdiensten van firma's, alarmfirma's, opleidingsinstellingen en privédetectives.

Het Rekenhof becijferde dat er eind 2005 al 8,6 miljoen euro op de rekening van de controledienst stond. 'Er is een wanverhouding tussen de ontvangsten en de uitgaven. In de loop der jaren ontstond een aanzienlijk, ongebruikt saldo', stelde het Rekenhof vast.

Minister Dewael laat de zaak onderzoeken en zal daarna ingrijpen. 'Ik sluit niets uit. Op een bepaald ogenblik moeten we kijken of de inkomsten uit retributies volstaan om de doelstellingen van de wetgeving te verwezenlijken. Zijn de retributies te hoog, dan overweeg ik ze aan te passen. Mochten we toch nog voor extra uitgaven staan, dan doe ik dat niet.'

Dat een aanzienlijk bedrag geparkeerd staat op de rekening van de controledienst staat vast. Over de exacte grootte van het bedrag heeft Dewael nog geen uitsluitsel gekregen. De administratie houdt het op 5,6 miljoen in plaats van 8,6 miljoen euro.

De privéveiligheidssector reageerde geschokt op het oppotten van zijn retributies. Vooral omdat de sector de overheid al jaren vraagt meer en efficiëntere controles uit te voeren. In de wet staat duidelijk dat de retributies dienen om het toezicht en de controles te financieren. De sector vindt het hoog tijd dat de overheid informatie geeft over wat met de retributies gebeurt.

LB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud