Advertentie

België leeft boven zijn stand

De Belgische gezinnen, bedrijven en overheid sparen samen niet meer voldoende om de investeringen in ons land te financieren. In het eerste kwartaal was voor het eerst in meer dan tien jaar kapitaalinvoer nodig om een deel van de investeringen te financieren. Dat blijkt uit de betalingsbalans.

(tijd) Het spaartekort of -overschot van een land wordt vooral bepaald door de lopende rekening van de betalingsbalans. De lopende rekening registreert vier soorten grensoverschrijdende transacties: goederenhandel, dienstenhandel, inkomsten uit grensarbeid en buitenlandse beleggingen en investeringen en ten slotte lopende overdrachten (vooral bijdragen tot de Europese begroting en ontwikkelingshulp). Een land met een tekort op de lopende rekening spaart te weinig en moet kapitaal invoeren. Een land met een overschot spaart te veel en voert kapitaal uit.

In het eerste kwartaal sloot de lopende rekening met een tekort van 502 miljoen euro. In dezelfde periode van vorig jaar was er nog een overschot van 1,7 miljard euro. Het is de eerste keer in meer dan tien jaar dat de lopende rekening gedurende een volledig kwartaal in het rood duikt. De verslechtering van de lopende rekening is vooral te wijten aan de goederenhandel. De aanhoudende stijging van de olieprijs deed de goedereninvoer fors toenemen.

Uit de betalingsbalans blijkt dat de Belgische economie in het eerste kwartaal 790 miljoen euro netto ontleende in het buitenland. In dezelfde periode van vorig jaar leende ons land nog 1,6 miljard euro uit aan het buitenland.

Gezinnen

Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over de aparte financieringsoverschotten of -tekorten van de gezinnen, bedrijven en overheid. Maar de nationale rekeningen suggereren dat vooral het financieringsvermogen van de gezinnen daalde. De investeringen van de gezinnen in woningen stegen in het eerste kwartaal met 6 procent tegenover dezelfde periode van vorig jaar. Die toename is veel groter dan de groei van het inkomen.

De kapitaalinvoer heeft wellicht het netto buitenlands vermogen van de Belgische economie lichtjes doen dalen. Ons land had eind vorig jaar een buitenlands vermogen van 97 miljard euro opgebouwd dankzij de grote spaaroverschotten en kapitaaluitvoer van de voorbije jaren. Dat vermogen leverde in het eerste kwartaal een inkomen op van 384 miljoen euro.

De dure olie zal ook de komende maanden een negatieve invloed hebben op de lopende rekening. Het is niet uitgesloten dat de lopende rekening van het hele jaar met een tekort sluit. Het laatste deficit voor een volledig jaar dateert al van 1984.

WV

Foto: Belga

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud