Brown ziet doorbraak mogelijk in liberalisering wereldhandel

Volgens de Britse minister van Financiën, Gordon Brown, zijn de kansen op een doorbraak in de onderhandelingen over een verdere vrijmaking van de wereldhandel aanzienlijk verbeterd. Hij acht een akkoord mogelijk tegen het einde van het jaar.

(tijd/reuters) - Brown zei dat gisteren in Singapore, waar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank voor hun jaarvergadering bijeen zijn. Om de drie jaar houden de Bretton-Woodsinstellingen hun jaarvergadering op een andere plaats dan Washington, waar hun zetel is gevestigd.

Voor het begin van de vergadering kwamen de ministers van Financiën van de G7, de zeven belangrijkste westerse industrielanden, bijeen. In een gezamenlijke verklaring wezen ze op het belang van vooruitgang in de liberalisering van de wereldhandel. 'Wij roepen alle betrokkenen op de politieke wil en de nodige soepelheid aan de dag te leggen om de Doharonde zo snel mogelijk te hervatten', stond in de verklaring.

De Doharonde is de naam voor de onderhandelingen die sinds 2001 in de Wereldhandelsorganisatie (WHO) worden gevoerd over het wegnemen van belemmeringen in de wereldhandel. Eind juli zat het overleg dermate vast over de afbouw van landbouwsubsidies in de Verenigde Staten en Europa, dat de directeur-generaal van het IMF, Pascal Lamy, besliste het op te schorten.

De Britse minister van Financiën Brown liet zich gisteren optimistisch uit over de kansen de Doharonde nieuw leven in te blazen. 'In al de jaren die ik aan IMF-bijeenkomsten heb deelgenomen, heb ik nooit een dergelijke vastberadenheid gemerkt om de handelsgesprekken tot een goed einde te brengen', zei hij. Volgens Brown, die in het IMF de commissie van de ministers van Financiën voorzit, kan Lamy de onderhandelingen over een afbouw van handelsbelemmeringen tegen het einde van het jaar afronden. Hij zei dat de ministers van Financiën 'enthousiast' zijn om tot een akkoord te komen, omdat een toenemende golf van protectionisme een bedreiging vormt voor de wereldeconomie. Van een verdere liberalisering van de wereldhandel wordt een krachtige impuls voor de wereldeconomie verwacht en de bevrijding van miljoenen mensen uit armoede.

Een belangrijk agenda op de jaarvergadering van het IMF is een herverdeling van de bijdrage en de trekkingsrechten onder de lidstaten. Van het quotum dat elk van de 184 lidstaten heeft, hangt af hoeveel elk land bijdraagt in het kapitaal van het IMF en hoeveel het mag lenen, alsook hoeveel stemmen het heeft in de besluitvormingsorganen. De quotaverdeling weerspiegelt al lang niet meer de economische macht van de lidstaten. België, bijvoorbeeld, heeft 2,13 procent van de aandelen en van de stemmen, nauwelijks minder dan China (2,94).

De directeur-generaal van het IMF, Rodrigo Rato, stelt voor in een eerste fase de quota te verhogen van vier landen: China, Zuid-Korea, Mexico en Turkije. De aanpassing is een voorschot op een meer fundamentele herziening van de verdeelsleutel, die tegen 2008 rond zou moeten zijn.

Over het voorstel van Rato wordt vandaag of morgen gestemd. Aangenomen wordt dat het de vereiste 85 procent van de stemmen krijgt. Toch kwam gisteren in het Internationaal Monetair en Financieel Comité van het IMF ongenoegen van enkele lidstaten tegen het hervormingsvoorstel naar voren. Met name India, Argentinië, Brazilië en Egypte noemden het in een gezamenlijke verklaring verontrustend. In het voorstel van Rato zien ze de voorafspiegeling van een nieuwe verdeelsleutel die onvoldoende rekening houdt met hun belang in de wereldeconomie.

De Nederlandse minister van Financiën, Gerrit Zalm, tekende voorbehoud aan omdat Nederland stemrechten zou verliezen. De gouverneur van de Nationale Bank van België, Guy Quaden, zei zaterdag in L'Echo en De Tijd dat hij het voorstel van Rato zal steunen. Hij kantte zich tegen het idee de stemrechten enkel op basis van het bruto nationaal product van elk land te verdelen. Dat zou slecht zijn voor de armere landen, zei Quaden.

MD

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud